03. Cultivars of fruit mulberry tree for organic gardening

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201606-03
Babaieva G. I., Lytvyn V. M., Vojtenko V. I., Hmel'ova T. S.
Pages: 16-19.

Full article: 
Abstract
The purpose. To create highly adaptive to biotic and abiotic factors of environment cultivars of fruit mulberry tree and to proved experimentally an opportunity of their use in organic gardening. Methods. Sampling of stable forms in centre of diseases of mulberry tree. Selection of the most stable cultivars of fruit mulberry tree from epy collection gene pool with their subsequent use in selection process. Results. For the first time on the basis of gene pool of the collection of mulberry tree fruit cultivars of mulberry tree with high stability to impact of external factors of environment which are suitable for deriving organic products are created. Crop of infructescences, their size and disease resistance is higher in comparison with a check variety Kharkov 3. Conclusions. It is possible to grow stable against adverse conditions of environment cultivars of fruit mulberry tree without application of both chemical protective means against diseases and pests, and chemical fertilizers. Therefore they can be used in system of production of organic gardening.


Key words: organic gardening, plants of mulberry tree, Morus alba L., cultivar, infructescencesReferences
 1. Vdovychenko Ju.V., Omel'chenko L.O. Efektyvnist' rozvedennja /hudoby pivdennoi' m’jasnoi' porody v umovah organichnogo vyrobnyctva/Ju.V.Vdovychenko, L.O., Omel'chenko//Naukovo-teoretychnyj fahovyj zhurnal Naukovyj visnyk «Askanija-Nova». — 2012. — Vyp. 5. — Ch. II — S. 3 – 11.
 2. Grynyk, I. V. Naukovi aspekty organizacii' vyroshhuvannja organichnogo sadivnyctva/I. V. Grynyk, P. V. Kondratenko//Visnyk agrarnoi' nauky. — 2014 —. № 10 — S.17 – 21.
 3. Dospehov B.A. Metodika polevogo opyta/B.A. Dospehov. — M.: Agropromizdat, 1985. — 352 s.
 4. Koval'chuk S. Ja., Muljar L. V. Vyrobnyctvo organichnoi' produkcii' – agrarna specializacija Ukrai'ny na mizhnarodnomu rynku/S.Ja. Koval'chuk, L.V. Muljar//Zbirnyk naukovyh prac' VNAU. Serija Ekonomichni nauky. — Vinnycja: VNAU, 2013. — № 3. — S. 104 – 110.
 5. Lakin, G.F. Biometrija: ucheb. posobie/G.F. Lakin. — M.: Vyssh. shk., 1990. — 352 s.
 6. Likars'ki roslyny: Encyklopedychnyj dovidnyk/Vidp. Red. A.M. Grodzins'kyj. — K.: Golov. red. URE, 1990. — 544 s.
 7. Metodika gosudarstvennogo sortoispytanija sel'skohozjajstvennyh kul'tur. — M.: 1983. — 184 s.
 8. Metodika polevyh i vegetacionnyh opytov s udobrenijami i gerbicidami. — M.: Nauka, 1967. — 62 s.
 9. Metodyka provedennja ekspertyzy sortiv roslyn grupy plodovyh, jagidnyh, gorihoplidnyh, subtropichnyh ta vynogradu na prydatnist' do poshyrennja v Ukrai'ni (PSP)/Za red. Tkachyk S.O. — K.: nazva vydavnyctva, 2014. — 83 s. [Elektronnij resurs]. — Rezhym dostupu: http://sops.gov.ua/upload/files/metodiki/psp/6.pdf.
 10. Nazarkevych O.B. Vyrobnyctvo organichnoi' produkcii' malymy sil'gosppidpryjemstvamy v konteksti vymog koncepcii' stalogo rozvytku/ O.B. Nazarkevych//Visnyk dnipropetrovs'kogo derzhavnogo agrarno-ekonomichnogo universytetu. — 2015. — S.25 – 28.
 11. Oleksijchenko, N.O. Selekcija shovkovyci v Ukrai'ni/N.O. Oleksijchenko. — K.: VC KNLU, 2007. — 306 s.
 12. Oleksijchenko N. O. Genofond shovkovyci v Ukrai'ni ta perspektyvy jogo vykorystannja/N. O. Oleksijchenko, O. V. Galanova — K.: NNC IAE, 2008. — 140 s.
 13. Pavljuk, N.V. Metodyka provedennja ekspertyzy sortiv shovkovyci (Morus L.) na vidminnist', odnoridnist' i stabil'nist'/N.V. Pavljuk. — K.: UIESR, 2007. — S. 441 – 450.
 14. Plodovaja shelkovica v Ukraine/G.I. Babaeva [ta in.]. — H. :Novoe slovo, 2006. —44 s.
 15. Praktychnyj posibnyk po shovkivnyctvu: dovidnyk/I.O. Kyrychenko [ta in.]. — K.:Urozhaj, 1991. — 144 s.
 16. Pro vyrobnyctvo ta obig organichnoi' sil's'kogospodars'koi' produkcii' ta syrovyny: Zakon Ukrai'ny vid 3 veresnja 2013 r. №425-VII/Verhovna Rada Ukrai'ny//Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny. — 2013. — №18. — St. 18. — (Biblioteka oficijnyh vydan').
 17. Fedorov A.I. Tutovodstvo/A.I. Fedorov — M.: Sel'hozgiz, 1947. — 343 s.