08. Strategy of selection of new cultivars of tomato for the South of Ukraine

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201606-08
Lymar V. A., Holodniak O. G.
Pages: 38-42.

Full article: 
Abstract
The purpose. To develop the strategy of selection of productive with choice quality of fruits heat-resistant genotypes of tomato adapted for growing in conditions of steppe zone of Ukraine. Methods. Laboratory, field, statistical. Results. Physical-mechanical properties of fruit of a tomato are closely related with resistivity against compression failure (r=0,61), content of dry soluble substance (r=0,62) and ratio of soluble substance to insoluble (r= – 0,57). Consumer features are related with mass of fruit (r=0,52), ratio of soluble substance in insoluble (r=0,69), and content of Acidum ascorbinicum (r=0,67). During selection for rising productivity and heat resistance depression of quality of fruit (r= – 0,45) is possible. Conclusions. In new cultivars of tomato it is possible to attain the desirable compromise between heat resistance, productivity and quality of fruits.


Key words: tomato, clusters, factors, correlations.References
 1. Zhuchenko A.A. Strategiya adaptivnoy intensifikatsii selskogo hozyaystva (kontseptsiya)/A.A. Zhuchenko. – Puschino: ONTI PNTs RAN, 1994. – 148 s.
 2. Zubets M.V. Ekonomichni aspekti reformuvannya agrarno-promislovogo kompleksu Ukrayini/M.V. Zubets, M.D. Bezugliy. - K.: Agrarna nauka, 2010. - 32 s.
 3. Kravchenko V.A. Metodika i tehnika selektsiynoyi roboti z tomatom/V.A. Kravchenko, O.V. Prilipka. – K. : Agrarna nauka, 2001. – 82 s.
 4. Kravchenko V.A. MetodichnI rekomendatsiyi z viznachennya zharostiykosti zrazkiv ovochevih kultur (ogirok, pomidor, perets, baklazhan). Kravchenko V.A., Holodnyak O.G, Voevodin Yu.I. Naukovo-metodichne vidannya. - Herson: Aylant, 2010. - 4 s.
 5. Litun P.P., Kirichenko V.V., Petrenkova V.P., Kolomatska V.P. Sistemniy analiz v selektsiyi polovih kultur, Harkiv 2009, 354 s.
 6. Pro shvalennya Kontseptsiyi rozvitku ovochivnitstva ta pererobnoyi galuzi: rozporyadzhennya kabinetu ministriv Ukrayini. Rozporyadzhennya vid 31 zhovtnya 2011 r. N 1120-r Kiyiv.
 7. Tarariko O.G., Sirotenko O.V., Velichko V.A. Kosmichniy monitoring posushlivih yavisch//Visnik agrarnoyi nauki. 2012. #10. S. 12-19.
 8. DSTU 3246-95 Tomati svizhi. Tehnichni umovi. - [Vvedeniy v diyu 1997-01-01]. – K. :Derzhspozhivstandart, 1997. – 13.
 9. DSTU ISO 874-2002 - Frukti ta ovochi svizhi. Vidbir prob (ISO 874:1980, IDT) - [Vvedeniy v diyu 2003-01-07]. – K. :Derzhspozhivstandart, 2003. – 15.
 10. DSTU 4945:2008 Frukti, ovochi ta produkti yih pereroblennya. Piknometrichniy metod viznachennya vmistu rozchinnih suhih rechovin [Vvedeniy v diyu 2009-01-01]. – K. :Derzhspozhivstandart, 2009. – 23.
 11. DSTU 4954:2008 Produkti pereroblennya fruktiv ta ovochiv. Metodi viznachannya tsukriv [[Vvedeniy v diyu 2009-01-01]. – K. :Derzhspozhivstandart, 2009. – 23.
 12. DSTU 4957:2008 Produkti pereroblennya fruktiv ta ovochiv. Metodi viznachennya titrovanoyi kislotnosti: [Vvedeniy v diyu 2009-01-01]. – K. :Derzhspozhivstandart, 2009. – 12.
 13. Brdar-Jokanović M. Assessing Tomato Drought Tolerance Based on Selection Indices/M. Brdar-Jokanović, S. Pavlović, Z. Girek, M. Ugrinović, J. Zdravković//Ratar. Povrt. - 2014 - 51: 1 - p. 38-45.
 14. Chernet S. Genetic diversity studies for quantitative traits of tomato (Solanum lycopersicon L.) genotypes in Western Tigray/S. Chernet, D. Belew, F. Abay//Northern Ethiopia, J. Plant Breed. Crop Sci. - 2014 - Vol. 6 (9) - p. 105-113.
 15. Hernandez Suarez M. Chemical composition of tomato (Lycopersicon esculentum) from Tenerife/M. Hernandez Suarez, E.M. Rodrıguez Rodrıguez, C. Dıaz Romero//Canary Islands, Food Chemistry - 2008 - 106 - p. 1046-1056.
 16. Islam B. M. R. Character association and path analysis of exotic tomato (Solanum lycopersicum L.) genotypes/B. M. R. Islam, N. A. Ivy, M. G. Rasul, M. Zakaria//Bangladesh J.Pl. Breed. Genet. - 2010 - 23 (1) - p. 13-18.
 17. Krasteva L. Principal component analysis of a canning determinate tomato collection in the IPGR, Sadovo/L. Krasteva, N. Velcheva, T. Mokreva//Bulgaria, Agroznanje - 2012 - vol. 13, br.1. - P.79-86.
 18. Mehta N. Genetic Relationship of Growth and Development Traits with Fruit Yield in Tomato (Lycopersicon esculentum Mill)/N. Mehta, S. Asati, J. Karnataka//Agric. Sci. - 2008 -№ 21 (1) - p.92-96.
 19. Mladenovic J. The biologically active (bioactive) compounds in tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) As a function of genotype/J. Mladenovic, G. Acamovic - Đokovic, R. Pavlovic, M. Zdravkovic, Z. Girek, J. Zdravkovic//Bulgarian Journal of Agricultural Science - 2014 - 20 (No 4) - p. 877-882.