Зміст номеру 02 за 2015 рік


01. Вплив лейкозної інфекції на резистентність великої рогатої худоби та якість продукції в Україні

Бащенко М. І., Горбатенко С. К., Корнєйков О. М.
Сторінки: 5-10.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
02. Застосування органо-мінеральних добрив на сірих лісових поверхнево оглеєних ґрунтах Карпатського регіону

Седіло Г. М., Габриєль А. Й., Оліфір Ю. М., Качмар О. Й.
Сторінки: 11-15.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
03. Сезонна динаміка органічних речовин чорнозему типового Лісостепу Правобережного залежно від рівня удобрення

Балаєв А. Д., Богданович Р. П., Олійник В. С.
Сторінки: 16-19.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
04. Формування симбіотичних систем у сої різних генотипів за умов пестицидного навантаження

Бровко І. С., Титова Л. В., Іутинська Г. О.
Сторінки: 20-23.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
05. Новий метод визначення схожості насіння кукурудзи

Кирпа М. Я., Стюрко М. О.
Сторінки: 24-26.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
06. Виявлення вірусних та бактеріальних контамінантів сперми племінних бугаїв з використанням молекулярно-генетичних методів досліджень

Стегній Б. Т., Герілович А. П., Болотін В. І., Ісаков М. М., Бащенко М. І.
Сторінки: 27-31.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
07. Порівняння поживної цінності продуктів переробки сої та використання їх у годівлі свиней

Чорнолата Л. П., Килимнюк О. І., Германюк О. А.
Сторінки: 32-36.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
08. Автономний апоміксис у рослин роду Morus

Лютенко В. С., Бабаєва Г. І., Литвин В. М., Войтенко В. І., Хмельова Т. С.
Сторінки: 37-40.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
09. Вивчення колекційних зразків лофанту ганусового за селекції в умовах Закарпаття

Кормош С. М., Базелюк М. В.
Сторінки: 41-44.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
10. Теоретичні передумови визначення енергетичних характеристик сош­ника із зубчастим диском на вібропідвісці

Адамчук В. В., Булгаков В. М., Горобей В. П.
Сторінки: 45-50.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
11. Особливості режимів краплинного зрошення просапних культур

Ромащенко М. І., Шатковський А. П., Журавльов О. В., Черевичний Ю. О.
Сторінки: 51-56.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
12. Еколого-геохімічні засади оцінювання агроландшафтів України

Єгорова Т. М.
Сторінки: 57-61.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
13. Розвиток світового та вітчизняного ринків плодів черешні

Кіщак О. А.
Сторінки: 62-66.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
14. Визначення гострої токсичності питної води за допомогою біотестів

Коцюба А. С.
Сторінки: 67-69.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
15. Основні напрями підвищення продуктивності стада великої рогатої худоби української чорно-рябої молочної породи

Троценко З. Г.
Сторінки: 70-73.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
16. Наукове забезпечення сільського господарства в Україні

Задорожня Г. П., Паладченко О. Ф., Новіцька Г. В.
Сторінки: 74-77.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
17. До 90-річчя від дня народження М. К. Шикули


Сторінки: 78.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: