Зміст номеру 03 за 2015 рік


01. Проблеми формування, використання та збереження особливо цінних земель

Новаковський Л. Я.
Сторінки: 5-11.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
02. Ефективність застосування біодобрив як стимулювального фактора розвитку сільськогосподарських культур на початку онтогенезу

Цигічко Г. О., Маклюк О. І.
Сторінки: 12-16.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
03. Вивчення впливу адвентивних видів лікарських рослин на агрофітоценози

Шевченко Т. Л., Глущенко Л. А.
Сторінки: 17-21.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
04. Вплив інсектицидів за різних способів застосування на чисельність ентомофауни герпетобіонтів на пшениці озимій

Лісовий М. М.
Сторінки: 22-24.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
05. Розвиток популяції бурої худоби Західної Європи

Ладика В. І.
Сторінки: 25-29.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
06. Молекулярно-генетичні та філогенетичні дослідження вірусу лейкозу великої рогатої худоби, що циркулює на території України

Бащенко М. І., Стегній Б. Т., Герілович А. П., Лиманська О. Ю., Гема І. О., Горбатенко С. К.
Сторінки: 30-33.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
07. Кукурудза як модельний організм для фундаментальних і прикладних досліджень у біології рослин

Волкова Н. Е.
Сторінки: 34-40.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
08. Ідентифікація споротвірних бактерій в асоціаціях воденьутворювальних мікроорганізмів

Таширев О. Б., Притула І. Р., Таширева Г. О.
Сторінки: 41-46.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
09. Дослідження руху комбінованого посівного агрегату з одночасним унесенням мінеральних добрив

Адамчук В. В., Петриченко Є. А.
Сторінки: 47-51.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
10. Пріоритетність напрямів наукових досліджень з агроекології

Фурдичко О. І.
Сторінки: 52-55.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
11. Колообіг органічного вуглецю в агроценозах різноротаційних сівозмін

Демиденко О. В., Шаповал І. С., Величко В. А., Бойко П. І.
Сторінки: 56-62.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
12. Діагностика ставлення споживачів Львівщини до виробництва і споживання органічних продуктів харчування

Тринько Р. І., Бомба М. Я., Івашків Л. Я., Вівчарук О. М.
Сторінки: 63-68.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
13. Моніторинг ландшафтного різноманіття за даними космічного зондування

Кучма Т. Л.
Сторінки: 69-72.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
14. Вихідний матеріал для селекції нагідок (Сalendula l.) на придатність до механізованого збирання суцвіть

Мельничук Р. В.
Сторінки: 73-75.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
15. Г. М. Новіковій — 100 років


Сторінки: 76.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
16. М. М. Опарі — 75 років


Сторінки: 77.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
17. О. М. Варченко — 50 років


Сторінки: 78.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
18. В. О. Пабату — 70 років


Сторінки: 79.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
19. Памяті Г. А. Краснікова


Сторінки: 80.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: