Зміст номеру 07 за 2015 рік


01. Концептуальні засади формування біоенергетичних агроекосистема

Ромащенко М. І., Тараріко Ю. О.
Сторінки: 5-9.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
02. Фізичні властивості орних ґрунтів України

Медведєв В. В., Пліско І. В., Бігун О. М.
Сторінки: 10-15.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
03. Міграція біогенних елементів з ґрунту та врожайність кукурудзи за різного її удобрення

Шерстобоєва О. В., Волкогон В. В., Бердніков О. М., Мілютенко Т. Б.
Сторінки: 16-21.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
04. Ріпак і його фітосанітарні властивості

Патика В. П., Захарова О. М.
Сторінки: 22-26.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
05. Реалізація потенціалу продуктивності елементів структури врожайності ячменю озимого

Гораш О. С., Климишена Р. І.
Сторінки: 27-30.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
06. Роль кнурів-плідників у поширенні хламідійної інфекції

Ксьонз І. М.
Сторінки: 31-33.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
07. Мікробіота вмісту рубця овець за згодовування шроту з генетично модифікованого соняшнику

Помітун І. А., Трускова Т. Ю., Россоха В. І., Грицина О. Г., Ємельянова Н. С.
Сторінки: 34-38.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
08. ДНК-паспортизація порід бджіл України в системі збереження і вдосконалення їх генофонду

Метлицька О. І., Ковтун С. І., Палькіна М. Д.
Сторінки: 39-43.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
09. Вплив режимів нанесення зміцнювального покриття на параметри точкового зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин

Василенко М. О., Буслаєв Д. О.
Сторінки: 44-48.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
10. Знешкодження токсичного хромату під час збродження екологічно небезпечних харчових відходів ґрунтовими мікроорганізмами

Сіома І. Б., Таширев О. Б.
Сторінки: 49-53.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
11. Оцінювання формування дози внутрішнього опромінення населення на віддаленому етапі подолання наслідків аварії на ЧАЕС

Чоботько Г. М., Ландін В. П., Райчук Л. А., Швиденко І. К., Уманський М. С.
Сторінки: 54-58.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
12. Вплив післязбиральної обробки на якість насіння гібридів кукурудзи в умовах кукурудзообробного заводу

Кирпа М. Я., Стюрко М. О., Бондарь Л. М.
Сторінки: 59-62.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
13. Еколого-економічна оцінка технологій вирощування зернових культур в контексті відтворення родючості ґрунтів

Казакова І. В.
Сторінки: 63-67.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
14. Оптимізація параметрів модифікації поверхні біосенсора на основі ІЧПТ для підвищення його чутливості при визначенні патуліну

Шпирка Н. Ф.
Сторінки: 68-70.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
15. Оцінювання балансу елементів живлення в зерно-картопляній сівозміні за традиційної та альтернативної систем удобрення

Тараріко М. Ю.
Сторінки: 71-74.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
16. Л. Я. Новаковському — 80


Сторінки: 75.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
17. І .М. Гудкову — 75


Сторінки: 77.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
18. О. В. Сидорчуку 5


Сторінки: 78.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
19. E. Г. Дегодюку — 80


Сторінки: 79.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: