01. Енергетична ефективність агротехнологій в різноротаційних сівозмінах

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201606-01
Іваніна В. В.
Сторінки: 5-10.

Повна стаття: 
Короткий огляд
Мета. Вивчити зв’язок між енергетичною ефективністю агротехнологій вирощування сільськогосподарських культур у зерно-буряковій сівозміні, її структурою та системою удобрення. Методи. Системний аналіз, довготривалий польовий, розрахунковий з визначення енергетичної ефективності за методикою О.К. Медведовського. Результати. Показано енергетичну ефективність агротехнологій залежно від біологізації системи удобрення, насичення сівозміни бобовими та просапними культурами. Висновки. Найвищої енергетичної ефективності агротехнологій досягнуто у 6-пільній сівозміні (просапних — 16,7%, бобових — 33%) за застосування альтернативної органо-мінеральної системи удобрення (N43P43K43 + побічна продукція): енергоємність врожаю — 129,8 ГДж/га, енерговитрати — 28,6 ГДж/га, Ке.е — 5,4, Ке.е.ґ — 6,2. Зі зростанням частки просапних культур до 40% і зменшенням частки бобових до 10% у 10-пільній сівозміні ефективність агротехнологій за показником Ке.е зменшилась — на 0,3, Ке.е.ґ — на 2,3.


Ключові слова: агротехнології, енергетична ефективність, сівозміни, система удобрення.Бібліографія
  1. Сінченко В.М. Ефективність сучасного землеробства на основі його енергетичного базису/В.М. Сінченко//Вісн. аграр. науки. — 2004. — № 11. — С. 14–17.
  2. Тарарико Ю.А. Формирование устойчивых агроэкосистем/Ю.А. Тарарико. — К.: ДИА, 2007. — 560 с.
  3. Цвей Я.П. Біоенергетична оцінка продуктивності різноротаційних сівозмін/Я.П. Цвей//Зб. наук. праць ІБКЦБ. — 2011. — Вип. 12. — С. 46–55.
  4. Бука А.Я. Енергетична оцінка застосування добрив у Лівобережному Лісостепу/А.Я. Бука, А.В. Дружченко//Вісн. аграр. науки. — 2002. — № 3. — С. 13–15.
  5. Польовий В.М. Оптимізація систем удобрення в сучасному землеробстві/В.М. Польовий. — Рівне: Волинські обереги, 2007. — 320 с.
  6. Analyzing Cropping Systems /D.D. Buchholz, L.E. Anderson, Z.R. Helsel еt al. — Columbia, MO: University of Missouri, 1993. — P. 24–37.
  7. Рогальський С.В. Відтворення енергетичного потенціалу ґрунту у Лісостепу/С.В. Рогальський//Вісн. аграр. науки. — 2001. — № 4. — С. 75–76.
  8. Gellings C.W. Energy efficiency in fertilizer production and use/C.W. Gellings, K.E. Parmenter//Efficient Use and Conservation of Energy. — Eolss Publishers, Oxford, UK. — 2004. — Р. 121–136.
  9. Helikson H.J. The energy and economics of fertilizers/H.J. Helikson//Energy Efficiency and Environmental News. — Gainesville, University of Florida, 1991. — P. 17–29.
  10. Медведовський О.К. Енергетичний аналіз інтенсивних технологій в сільськогосподарському виробництві/О.К. Медведовський, П.І. Іваненко. — К.: Урожай, 1988. — 205 с.