02. Домінуючі вірусні хвороби зернових колосових в умовах Східного Лісостепу

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201606-02
Петренкова В. П., Лучна І. С., Олейніков Є. С., Міщенко Л. Т.
Сторінки: 11-15.

Повна стаття: 
Короткий огляд
Мета. Визначити домінуючі види вірусних захворювань зернових колосових культур у Східному Лісостепу України та способи передачі вірусу. Методи. Застосовували твердофазний імуноферментний аналіз (сендвіч-варіант), методи електронної мікроскопії, візуальної діагностики, загальноприйняті методики статистичного аналізу експериментальних даних: параметричні критерії нормального розподілу варіант, стандартне відхилення середніх значень. Результати. Методом ІФА встановлено ураження вірусом саме смугастої мозаїки пшениці (ВСМП) 7-ми зразків пшениці озимої та 1-го — пшениці ярої твердої. Доведено, що харківський ВСМП аналогічний описаному раніше полтавському. Визначено, що контамінація ВСМП через насіннєвий матеріал є незначною і не відіграє важливої ролі в епідеміології цього вірусу пшениці в Україні. Висновки. Доведено, що ураженість рослин спричинена ВСМП. Ідентифікацію ВСМП встановлено за допомогою імуноферментного аналізу. Установлено, що в умовах України ВСМП передається векторами — кліщами та механічно, а насіннєвим матеріалом не розповсюджується.


Ключові слова: вірус смугастої мозаїки пшениці (ВСМП), комахи-переносники, імуноферментний аналіз, електронна мікроскопія, зернові колосові, пшениця озима.Бібліографія
 1. Проблема вірусних хвороб озимої пшениці у Східному Лісостепу України та напрями її вирішення/В.П. Петренкова, І.М. Черняєва, Н.І. Рябчун, Т.Ю. Маркова//Вісн. аграр. науки. — 2008. — № 4. — С. 32–36.
 2. Юхименко А.І. Ураження пшениці озимої «вірусом жовтої карликовості ячменю» залежно від метеорологічних умов вегетації/А.І. Юхименко, С.І. Волощук, В.С. Корчмарський//Зб. наук. пр. ННЦ «Інститут землеробства УААН». — 2008. — Спецвипуск. — С. 107–111.
 3. Міщенко Л.Т. Вірусні хвороби озимої пшениці/Л.Т. Міщенко. — К.: Фітосоціоцентр, 2009. — 352 с.
 4. Economic impact of Wheat streak mosaic virus in the Texas High Plains/M. Velandia, R.M. Rejesus, D.C. Jones et al./ Crop Protection. — 2010. — V. 29. — P. 699–703.
 5. Wheat streak mosaic virus on wheat: biology and management/B.A.R. Hadi, M.A.C. Langhm, L. Osborne et al.//J. of Integrated Pest Management. — 2011. — V. 2, № 1. — P. 11–15.
 6. Рекомендации по диагностике вирусных болезней озимой пшеницы и мерам борьбы с ними в условиях УССР/ А.Л. Бойко, Л.Т. Мищенко, А.Н. Барышевский и др. — К.: Урожай, 1990. — 25 с.
 7. Гуляєва І.І. Вплив строків сівби озимих зернових культур на ураження вірусами/І.І. Гуляєва//Аграр. вісн. Причорномор’я. Сільськогосп. та біол. науки. — 2010. — Вип. 50. — С. 44–48.
 8. Смугаста мозаїка пшениці та жовта карликовість ячменю в Лісостепу і Степу України/Л.Т. Міщенко, О.І. Антіпов, А.А. Дуніч, К.В. Гринчук//Карантин і захист рослин. — 2014. — № 2. — С. 4–8.
 9. Предупреждение потерь урожая озимой пшеницы от вирусных болезней и их переносчиков на Юге УССР: Метод. реком.; сост. М.П. Николенко, Л. И. Омельченко. — Одесса, 1985. — С. 13–27.
 10. Маркова Т.Ю. Пшеничний кліщ (Aceria tritici) — небезпечний переносник вірусу смугастої мозаїки пшениці/Т.Ю. Маркова, І.М. Черняєва, В.П. Петренкова//Агроном. — 2013. — № 1. — С. 84–85.
 11. First Report of Wheat streak mosaic virus on Wheat in New Zealand/B.S.M. Lebas, F.M. Ochoa-Corona, B.J.R. Alexander et al.//Plant disease. — 2009. — V. 93, № 4. — P. 430.
 12. Differential Transmission of Two Isolates of Wheat streak mosaic virus by Five Wheat Curl Mite Populations/E.N. Wosula, A.J. McMechan, C. OliveiraHofman et al.//Plant disease. — 2016. — V. 100, № 1. — P. 154–158.
 13. Clark M.F. Characteristics of the microplate method of enzyme-linked immunosorbent assay for the detection of plant viruses/M.F. Clark, A.N. Adams//J. Gen. Virology. — 1977. — V. 34. — P. 574–586.
 14. Dijkstra J. Practical Plant Virology: Protocols And Exercises/J. Dijkstra, Cees P. de Jager. — Berlin: Springer. Verlag and Heidelberg GmbH & Co, 1998. — 459 p.
 15. Развязкина Г.М. Вирусные заболевания злаков/Г.М. Развязкина. — Новосибирск: Наука, 1975. — 291 с.
 16. Phylogenetic relationships, strain diversity and biogeography of tritimoviruses /F. Rabenstein, D.L. Seifers, J.Schubert et al.//J. Gen. Virol. — 2002. — V. 83. — Р. 895–906.
 17. Seed transmission of Wheat streak mosaic virus shown unequivocally in wheat/R.A.C. Jones, B.A. Coutts, A.E. Mackie, G.I. Dwyer//Plant Dis. — 2005. — V. 89. — Р. 1048–1050.
 18. Wheat streak mosaic virus in Australia: Relationship to isolates from the Pacific Northwest of the USA and its dispersion via seed transmission/G.L. Dwyer, M.J. Gibbs, A.J. Gibbs et al.//Plant Disease. — 2007. — V. 91. — P. 164–170.
 19. Экономическое значение, распространние и борьба с вирусами зерновых и кормовых злаков, переносимых клещами и насекомыми в Германии/Д. Шпаар, Ф. Ордон, Ф. Рабенштайн и др.//Вестн. защиты растений. — СПб., 2008. — № 1. — С. 14–26.
 20. Шевченко Ж.П. Вірусні та мікоплазмові хвороби зернових колосових культур /Ж.П. Шевченко. — К.: Урожай, 1995. — 71 с.