04. Зниження ефективності гербіциду цитадель 25 OD м.д. на посівах рису

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201606-04
Дудченко Т. В., Цілинко Л. М., Фальковський І. В.
Сторінки: 20-22.

Повна стаття: 
Короткий огляд
Мета. Визначити причини зниження ефективності гербіциду цитадель 25 OD м.д. на посівах рису та появу резистентних популяцій курячого проса. Методи. Досліди польові дрібноділянкові — систематичний облік чисельності бур’янів відповідно до методики на стаціонарних майданчиках на 21-шу добу та перед збиранням. Отримані експериментальні дані обробляли методами дисперсійного аналізу. Результати. За тривалого використання гербіциду цитадель 25 OD м.д. ефективність зареєстрованих норм знизилася зі 100 до 34,9%, за несистематичного використання препарату ефективність зареєстрованих норм 1,5 л/га становила 97–100%. Це свідчить про те, що на цих площах ще немає стійких біотипів курячого проса, чутливих до гербіциду цитадель 25 OD м.д. Висновки. Застосування на рисових полях тривалий час гербіцидів одного механізму дії сприяло утворенню біотипів курячого проса, нечутливих до дії пеноксуламу.


Ключові слова: рис, гербіциди, резистентність, бур’яни.Бібліографія
  1. Мордерер Є.Ю. Гербіциди. Механізми дії та практика застосування/Є.Ю. Мордерер, Ю.Г. Мережинський. — К.: Логос, 2009. — 379 с.
  2. Агарков В.Д. Теория и практика химической защиты посевов риса/В.Д. Агарков, А.И. Касьянов. — Краснодар, 2000. — 336 с.
  3. Фітофармакологія; за ред. М.Д. Євтушенка, Ф.М. Марютіна. — К.: Вища освіта, 2004. — 432 с.
  4. Сторчоус І.М. Стійкість бур’янів до гербіцидів/І.М. Сторчоус//Захист і карантин рослин. — 2011. — Вип. 57. — С. 188–198.
  5. Іващенко О.О. Зелені сусіди/О.О. Іващенко. — К.: Фенікс, Колобіг, 2013. — 480 с.
  6. Методики випробування і застосування пестицидів/С.О. Трибель, Д.Д. Сігарьова, М.П. Секун та ін.; за ред. С.О Трибеля. — К.: Світ, 2001. — С. 379–382.
  7. Evolved resistance to glyphosate in rigid ryegrass (Lolium rigidum) in Australia/S.B. Powles, D.F. Lorraine-Colwill, J.F. Dellow, & C. Preston. — Weed Science, 1998. — № 46. — Р. 604–607.
  8. Дудченко В.В. Вирощування рису, актуальні питання та відповіді/В.В. Дудченко, Т.В. Дудченко, О.М. Шевчук//Зерно. — 2015. — № 10 (115). — С. 100–101.
  9. Кондратьев А.А. Изменение устойчивости овсюга при систематическом применении феноксапроп-П-этила/А.А. Кондратьев//Аграрная наука — сельскому хозяйству: сб. статей в 3 кн./ІІІ Междунар. науч.-прак. конф. — Барнаул: Изд-во АГАУ, 2008. Кн. 1. — С. 316–318.
  10. Perez A. Glyphosate-resistant Lolium multiflorum in Chilean orchards/A. Perez, M. Kogan//Weed research, 2003. — № 43. — Р. 12–19.