05. Удосконалення системи оцінки якості та безпечності меду бджолиного в Україні

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201606-05
Бащенко М. І., Постоєнко В. О., Лазарєва Л. М.
Сторінки: 23-28.

Повна стаття: 
Короткий огляд
Мета. Розроблення підходів до вдосконалення системи оцінки якості і безпечності меду бджолиного в Україні та її гармонізації з міжнародними вимогами. Методи. Якість і безпечність меду досліджували згідно ДСТУ 4497:2005 «Мед натуральний. Технічні умови». Результати. Порівняльним аналізом національних нормативів якості і безпечності меду зі світовими вимогами встановлено їх невідповідність за багатьма показниками, що доводить необхідність удосконалення та гармонізації вітчизняної законодавчої бази. Висновки. Аналіз багаторічних досліджень меду різного ботанічного походження і з різних регіонів України свідчить, що мед вітчизняних виробників має високі показники якості і натуральності. Показано доцільність залишити жорсткішими такі параметри якості, як уміст інвертованих цукрів, ГМФ, активність діастази, що дасть змогу захистити внутрішній ринок від імпорту неякісного меду. Обґрунтовано необхідність приведення у відповідність зі світовими вимогами національну нормативну базу з питання класифікації меду, за показниками якості — вологості, електропровідності, загальної суми цукрів і безпечності, що сприятиме нарощуванню експортного потенціалу України.


Ключові слова: мед, показники якості, натуральність, безпечність.Бібліографія
 1. Бажин А. Покупка, продажа и экспорт меда/А. Бажин//Пасічник. — 2015. — № 10. — С. 8–10.
 2. Камлер Ф. Як отримати якісний нектарний мед//Пасіка. — 1997. — № 11. — С. 19.
 3. Керимов К.Ю. Определение водности и удельного веса меда//Пчеловодство. — 1957. — № 9. — С. 33–34.
 4. Кузнецов А. К вопросу качества туркестанских медов/А. Кузнецов, П. Ермолаева//Тр. Туркм. СХИ им. Калинина. — Ашхабад, 1963. — Т. XII. — С. 297–298.
 5. Результати вивчення якості меду з різних південних та північних регіонів України /Л.М. Лазарєва, В.А. Ковтун, Ж.В. Шаповал, О.С. Коваль//Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: зб. наук. праць. — Вип. 30. — Ч. 2. Ветеринарні науки. — Х., 2015. — С. 256–259.
 6. Мазур Т. Константні методи математичної обробки кількісних показників/Т. Мазур//Вет. медицина України. — 1997. — № 9. — С. 35–37.
 7. Мед натуральний. Технічні умови: ДСТУ 4497: 2005. — Увед. вперше; чинний від 2005-12-28. — К.: Держспоживстандарт України, 2007. — ІII, 22 с., включ. обкл.: табл.; 29 см. — (Нац. стандарт України).
 8. Рутицька В. Україна — європейський лідер з виробництва меду//Пасічник. — 2015. — № 10. — С. 3–4.
 9. Темнов В.А. Технология продуктов пчеловодства/В.А. Темнов. — М., 1965. — С. 192.
 10. Чудаков В.Г. Технология продуктов пчеловодства/В.Г. Чудаков. — М.: Колос, 1979. — 160 с.
 11. Dustmann J.H. Zur botanischen Sortenbezechnung des deutsches Honig im D.I.B//Einheitsglas. — 1988. — ADIZ 22. — S. 340–344.
 12. Ohe W. Prolin als Kriterium der Reife des Honigs/W. Ohe, J.H Dustmann, K. Ohe//Deutsch. Lebensm. Rundsch. — 1987. — S. 383–386.
 13. Codex Alimentarius Commission. Revised Codex Standard for honey, Codex STAN 12-1981, Rev. (1987), Rev.2 (2001). Council Directive 2001|110|ES of 20 December 2001 relation to honey//Official J. of the European Communities. — 2002. — № 10. — P. 47–52.