07. Ефективність селекційних досліджень в овочівництві

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201606-07
Кравченко В. А., Корнієнко С. І., Горова Т. К., Хареба О. В., Терьохіна Л. А.
Сторінки: 33-37.

Повна стаття: 
Короткий огляд
Мета. Дослідити ефективність селекційних процесів в овочівництві. Методи. Лабораторно-аналітичний, експериментально-польовий, статистичний. Результати. Узагальнено дані селекційних досліджень в овочівництві за 2011 – 2015 рр. Показано ефективність селекції. Надано характеристику кращих сортів і гібридів овочевих культур. Наведено приклади підвищення ефективності селекційного процесу. Висновки. За 5 років створено і рекомендовано для вирощування в Україні 56 сортів і гібридів овочевих культур з високою продуктивністю та якістю, стійких до дії стресових чинників. Показано ефективність застосування нових методів селекції.


Ключові слова: селекція, ознаки, сорт, гібрид, методи, генетичний банк, сортовипробування.Бібліографія
 1. Методические указания по селекции сортов и гибридов томата для открытого и закрытого грун та. — М., 1986. — 112 с.
 2. Сучасні методи селекції овочевих і баштан них культур; за ред. Т.К. Горової. — Х.: Основа, 2001. — 641 с.
 3. Методика дослідної справи в овочівництві і баштанництві; за ред. Г.Л. Бондаренка, К.І. Яковенка. — Х.: Основа, 2001. — 644 с.
 4. Boswell V.R. Impovement and genetics of tomatoes peppers and eggplant/V.R. Boswell. — 1987. — Р. — 176–206.
 5. Shipriss C. A new male sterility gene in Capsicum annuum l.j./C. Shipriss, R. Firankel//Amer.doc.Hort. Sci. — 1969. — 94. — Р. 385–387.
 6. Yuan J. study of foral opgаn morphology and inhеritаnce of a new functional male steribe peper line/J. Yuan, S. Li//Hereditas. — 2000. — 22. — Р. 28–30.
 7. Селекція овочевих рослин: теорія і практика/В.А. Кравченко, З.Д. Сич, С.І. Корнієнко та ін. — К.: НУБіП. — 2013. — 362 с.
 8. Нетрадиционные методы селекции овощных и бахчевых растений; под ред. А.П. Самовола. — К.: Аграр. наука, 2014. — 96 с.
 9. Wehner T.C. Vene Listfor Cocumbers/T.C. Wehner, J.E. Stamb//Cucurbim Yenet. Crop. Rpt. — 1997. — V. 20. — Р. 66–88.
 10. Особливості технології вирощування малопо ширених овочевих рослин: монографія/С.І. Корнієнко, В.В. Хареба, О.В. Хареба, О.В. Позняк. — Вінниця, 2015. — 133 с.
 11. Методика державного сортовипробовування сільськогосподарських культур (картопля, овочеві та баштанні культури). — К., 2001. — 102 с.
 12. Доспехов Б.А. Методика опытного дела/Б.А. Доспехов. — М.: Агропромиздат. 1985. — 351 с.