08. Стратегія селекції нових сортів помідора для Півдня України

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201606-08
Лимар В. А., Холодняк О. Г.
Сторінки: 38-42.

Повна стаття: 
Короткий огляд
Мета. Розробити стратегію селекції продуктивних із високою якістю плодів жаростійких генотипів помідора, адаптованих до вирощування в умовах степової зони України. Методи. Лабораторний, польовий, статистичний. Результати. Фізико-механічні властивості плоду помідора тісно пов’язані з питомим опором на розчавлювання (r=0,61), вмістом сухої розчинної речовини (r=0,62) та відношенням розчинної речовини до нерозчинної (r=( – 0,57). Споживчі характеристики — з масою плоду (r=0,52), відношенням розчинної речовини до нерозчинної (r=0,69) та вмістом аскорбінової кислоти (r=0,67). Під час селекції на підвищення продуктивності та жаростійкості можливе зниження якості плоду (r=( – 0,45)). Висновки. В нових сортах помідора можливо досягати бажаного компромісу між жаростійкістю, продуктивністю та якістю плодів.


Ключові слова: помідор, кластери, фактори, кореляція.Бібліографія
 1. Жученко А.А. Стратегия адаптивной интенсификации сельского хозяйства (концепция)/А.А. Жученко. — Пущино: ОНТИ ПНЦ РАН, 1994. — 148 с.
 2. Зубець М.В. Економічні аспекти реформування аграрно-промислового комплексу України/М.В. Зубець, М.Д. Безуглий. — К.: Аграр. наука, 2010. — 32 с.
 3. Кравченко В.А. Методика і техніка селекційної роботи з томатом/В.А. Кравченко, О.В. Приліпка. — К.: Аграр. наука, 2001. — 82 с.
 4. Кравченко В.А. Методичні рекомендації з визначення жаростійкості зразків овочевих культур (огірок, помідор, перець, баклажан)/В.А. Кравченко, О.Г. Холодняк, Ю.І. Воєводін: наук.-метод. видання. — Херсон: Айлант, 2010. — 4 с.
 5. Літун П.П. Системний аналіз в селекції польових культур/П.П. Літун, В.В. Кириченко, В.П. Петренкова, В.П. Коломацька. — Х., 2009. — 354 с.
 6. Про схвалення Концепції розвитку овочівництва та переробної галузі: розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 р. № 1120-р, Київ.
 7. Тараріко О.Г. Космічний моніторинг посушливих явищ/О.Г. Тараріко, О.В. Сиротенко, В.А. Величко//Вісн. аграр. науки. — 2012. — № 10. — С. 12–19.
 8. ДСТУ 3246–95 Томати свіжі. Технічні умови. — [Введений в дію 1997–01–01]. — К.: Держспоживстандарт, 1997. — 13 с.
 9. ДСТУ ISO 874–2002 Фрукти та овочі свіжі. Відбір проб (ISO 874:1980, IDT) — [Введений в дію 2003–01–07]. — К.: Держспоживстандарт, 2003. — 15 с.
 10. ДСТУ 4945:2008 Фрукти, овочі та продукти їх перероблення. Пікнометричний метод визначення вмісту розчинних сухих речовин [Введений в дію 2009–01–01]. — К.: Держспоживстандарт, 2009. — 23 с.
 11. ДСТУ 4954:2008 Продукти перероблення фруктів та овочів. Методи визначення цукрів [Введений в дію 2009–01–01]. — К.: Держспоживстандарт, 2009. — 23 с.
 12. ДСТУ 4957:2008 Продукти перероблення фруктів та овочів. Методи визначення титрованої кислотності: [Введений в дію 2009–01–01]. — К.: Держспоживстандарт, 2009. — 12 с.
 13. Brdar-Jokanović M. Assessing Tomato Drought Tolerance Based on Selection Indices/M. Brdar-Jokanović, S. Pavlović, Z. Girek, M. Ugrinović, J. Zdravković//Ratar. Povrt. — 2014 — 51:1 — Р. 38–45.
 14. Chernet S. Genetic diversity studies for quantitative traits of tomato (Solanum lycopersicon L.) genotypes in Western Tigray/S. Chernet, D. Belew, F. Abay//Northern Ethiopia, J. Plant Breed. Crop Sci. — 2014. — V. 6(9) — Р. 105–113.
 15. Hernandez Suarez M. Chemical composition of tomato (Lycopersicon esculentum) from Tenerife/M. Hernandez Suarez, E.M. Rodrıguez Rodrıguez, C. Dıaz Romero//Canary Islands, Food Chemistry. — 2008. — 106. — Р. 1046–1056.
 16. Islam B.M.R. Character association and path analysis of exotic tomato (Solanum lycopersicum L.) genotypes/ B.M.R. Islam, N.A. Ivy, M.G. Rasul, M. Zakaria//Bangladesh J.Pl. Breed. Genet. — 2010. — 23(1). — Р. 13–18.
 17. Krasteva L. Principal component analysis of a canning determinate tomato collection in the IPGR, Sadovo/L. Krasteva, N. Velcheva, T. Mokreva//Bulgaria, Agroznanje. — 2012. — v. 13, br. 1. — Р. 79–86.
 18. Mehta N. Genetic Relationship of Growth and Development Traits with Fruit Yield in Tomato (Lycopersicon esculentum Mill)/N. Mehta, S. Asati, J. Karnataka//Agric. Sci. — 2008. — № 21 (1).–Р. 92–96.
 19. Mladenovic J. The biologically active(bioactive) compounds in tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) as a function of genotype/J. Mladenovic, G. Acamovic — Đokovic, R. Pavlovic, M. Zdravkovic, Z. Girek, J. Zdravkovic//Bulgarian J. of Agricultural Science. — 2014. — 20 (№ 4). — Р. 877–882.