10. Системний підхід до селекційно-насінницької сівби з умовними етапами робіт

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201606-10
Горобей В. П.
Сторінки: 48-53.

Повна стаття: 
Короткий огляд
Мета. Підвищити ефективність процесу сівби на селекційно-дослідних ділянках, забезпечивши певні функціональні залежності між змінними складовими параметрами. Методи. Визначення дескриптивної та динамічної складності системи для оцінки кількості її елементів і різноманітності взаємодії між ними. Системний аналіз складових змінних параметрів технології селекційно-насінницької сівби проводять цілеспрямованою зміною зовнішніх дій на вході та аналізом реакцій на виході. Математичного моделювання. Результати. Для знаходження причинно-наслідкових зв’язків сівалку розглянуто як підсистему, найважливішими елементами якої є висівний апарат, привід висівного апарату і висівний робочий орган. Відповідно до технологічного процесу висіву насіння ці елементи взаємодіють послідовно, а варіанти функціонування кожного з них розглянуто паралельно. Висновки. Наведений системний підхід до селекційно-насінницької сівби на дослідних ділянках обґрунтовує застосування системи електронного автоматичного управління висівним апаратом, комбінованих робочих органів для рядкової сівби насіння за традиційною технологією, комбінованих робочих органів для розкидної сівби насіння в ґрунт з мінімальним обробітком, універсальних сошникових вузлів, параметри яких визначаються досліджуваною технологією, конструктивних та конструктивно- компонувальних частин сівалок.


Ключові слова: сівалка, селекція, технологія, система, процес, структура, елемент, модель, вектор-функція, параметр.Бібліографія
 1. Анискин В.И. Механизация опытных работ в селекции, сортоиспытании и первичном семеноводстве зерновых и зернобобовых культур/В.И. Анискин, Ю.Ф. Некипелов. — М.: ВИМ, 2004. — 200 с.
 2. Гайфулин А.Х. Унификация размеров и других параметров делянок для механизации селекционных работ/А.Х. Гайфулин//Селекция и семеноводство. — 1974. — № 5. — С. 51–57.
 3. Горобей В.П. Селекційна техніка для зернових і зернобобових культур/В.П. Горобей, М.К. Лінник//Вісн. аграр. науки. — 2012. — № 11. — С. 49–53.
 4. Дринча В.М. Концептуальные и методологические аспекты стратегии развития механизации сельского хозяйства/В.М. Дринча. — М.: Россельхозакадемия, 2003. — 60 с.
 5. Макрушин М.М. Насінництво (методологія, теорія, практика): підручник/М.М. Макрушин, Є.М. Макрушина. — Сімферополь: ВД «АРІАЛ», 2012. — 536 с.
 6. Машины и лабораторное оборудование для селекционных работ в растениеводстве: справ. пособие под ред. В.М. Дринчи. — Воронеж: НПО «МОДЭК», 2010. — 432 с.
 7. Механизация опытных работ в растениеводстве/Д.Б. Дунаевский, Е.Н. Конюшков, Н.И. Филинков, В.П. Пьяных. — М.: Всесоюз. НИИ информации и техн.-эконом. исследований по сельскому хозяйству. — 1971. — 125 с.
 8. Механизация полеводства; под ред. А.Н. Карпенко. — М.: Гос. изд.с.-х. лит-ры, 1958. — 533 с.
 9. Пат. Україна, МПК А 01 С 7/00 Сівалка навісна селекційна касетна СНСК-6/В.П. Горобей, М.А. Литвиненко, В.М. Булгаков, А.М. Макаліш, С.С. Старчиков. — № а201405420; заявл. 21.05.14; опубл. 25.12.14, Бюл. № 24.
 10. Перспективные направления научных исследований в области механизации сельского хозяйства/М.С. Рунчев, Э.И. Липкович, Ю.М. Сисюкин и др.//Системный анализ в разработке механизированных сельскохозяйственных технологий: сборник научных трудов. — Зерноград: ВНИПТИМЭСХ, 1984. — С. 3–13.
 11. Романов В.Н. Системный анализ для инженеров/В.Н. Романов. — СПб.: СЗГЗТУ, 2006. — 186 с.
 12. Сысолин П.В. Почвообрабатывающие и посевные машины: история, машиностроение, конструирование/П.В. Сысолин, Л.В. Погорилый. — К.: Феникс, 2005. — 264 с.
 13. Теоретичні основи коливання зубчастого сошника селекційної сівалки/В.В. Адамчук, В.М. Булгаков, Ш.В. Головач, В.П. Горобей//Механізація та електрифікація сільського господарства. — Вип. 1(100). — Глеваха, 2015. — С. 10–21.