11. Екологічні проблеми промислового тваринництва сучасної агломерації

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201606-11
Тертична О. В., Пінчук В. О., Степанов Р. А., Бородай В. П.
Сторінки: 54-59.

Повна стаття: 
Короткий огляд
Мета. Аналіз тенденцій розвитку тваринництва (на прикладі Київської обл.) за останні 20 років і превентивна екологічна оцінка впливу цієї галузі на стан навколишнього природного середовища в контексті сталого розвитку регіону. Методи. Аналітико-синтетичні, узагальнення, розрахункові, математичні, статистичні. Результати. Показано, що порівняно з 1995 р. поголів’я великої рогатої худоби та свиней у 2015 р. зменшилося в 7,3 та 1,4 раза відповідно, поголів’я птиці збільшилося в 2,4 раза. Розраховано кількість твердих відходів тваринництва (1812,8 тис. т/рік), обсяги виділення аміаку (20674,8 тис. т). Забруднення відходами і стічними водами розглянуто як важливу екологічну проблему, що потребує екобезпечного та економічно доцільного розв’язання. Обсяги біогазу, отриманого тваринницькими підприємствами, становлять 25 млн м3. Висновки. Ведення інтенсивного тваринництва призводить до значного техногенного навантаження на навколишнє природне середовище від забруднення побічними продуктами тваринного походження.


Ключові слова: тваринництво, навколишнє природне середовище, екологічні проблеми, побічна продукція, біоенергетика.Бібліографія
 1. Zhukorskyi O. Emissions of air pollutants from area livestock industry in Ukraine/O. Zhukorskyi, L. Moklyachuk, O. Nykiforuk//Agricultural science and practice. — 2014. — № 2. — P. 39–44.
 2. Герман В.В. Екологічна безпека при виробництві тваринницької продукції/В.В. Герман//Агроекологічний журнал. — 2009. — № 2. — С. 5–8.
 3. Екологічна безпека агропромислового виробництва: монографія; за наук. ред. О.І. Фурдичка, А.Л. Бойка. — К.: ДІА, 2013. — 416 с.
 4. Статистичний щорічник Київської області//Головне управління статистики у Київській області. — 2016. — 480 с.
 5. Какарека С.В. Модельная стратегия снижения выбросов аммиака (на примере республики Беларуси)/С.В. Какарека, А.В. Мальчихина, А.С. Пилипчук//Working Group of Strategies and Review, 49th Session 12–16 September. — Geneva, 2011. — 17 c.
 6. Жеребов М.Є. Про стан роботи галузі птахівництва Київщини за 2014 рік/М.Є. Жеребов/Сучасне птахівництво. — 2015. — № 1–2 (146–147). — С. 10–13.
 7. Shih J.C.H. From biogas energy, biotechnology to nеw agriculture//World’s Poultry Science J. — 2012. — V. 68. — № 3. — Р. 409–417.
 8. Дегодюк Є.Г. Піддати отруту конверсії//The Ukranian farmer. — 2016. — № 4. — С. 16–18.
 9. Гелетуха Г.Г. Перспективи виробництва та використання біометану в Україні. — Аналітична записка Біоенергетичної Ассоціації України/Г.Г. Гелетуха, П.П. Кучерук, Ю.Б. Матвєєв. — 2014. — № 11. — 42 с.
 10. Водний фонд України: довідковий посібник; за ред. В.М. Хорєва, К.А. Алієва. — К.: Ніка-центр, 2001. — 392 с.
 11. Еcological problems pollution waste water of production poultry products/O. Tеrtichnaya, V. Boroday, О. Mineralov, R. Stepanov//Agroecological j. — 2015. — № 4. — P. 48–53.