13. Проблеми діяльності вимірювальних лабораторій галузі якості ґрунтів та способи їх розв’язання

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201606-13
Шовковська А. В.
Сторінки: 64-67.

Повна стаття: 
Короткий огляд
Мета. Проаналізувати сучасні вимоги до вимірювальних лабораторій галузі якості ґрунтів, визначити проблеми, що виникають на шляху впровадження міжнародних вимог до діяльності лабораторій, та запропонувати можливі способи їх розв’язання. Методи. Аналіз та систематизація використані для визначення вимог до діяльності вимірювальних лабораторій, установлених у нормативній та законодавчій базах. Результати. Проаналізовано основоположні законодавчі та нормативні документи, що висувають нові, узгоджені з міжнародними, вимоги до діяльності вимірювальних лабораторій. Виявлено основні проблеми на шляху їх впровадження та запропоновано можливі способи їх розв’язання. Висновки. Для визнання компетентності на національному та міжнародному рівнях вимірювальна лабораторія має організувати свою діяльність відповідно до вимог міжнародного стандарту ДСТУ ISO/ІЕС 17025 з використанням стандартних зразків ґрунту та обов’язковою участю в міжлабораторних порівняннях результатів вимірювань.


Ключові слова: вимірювальна лабораторія, акредитація, точність, результати вимірювання, стандартні зразки ґрунту, якість ґрунтів.Бібліографія
  1. Перелік основних нормативних документів у галузі ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів/упорядкув.: С. Балюк, М. Лазебна]. — Х., 2015. — 72 с.
  2. Про метрологію та метрологічну діяльність: закон України: [прийнятий 05 червня 2014 р. № 1314–VII].
  3. Considerations for a Law on Metrology: D1 OIML — Edition 2012. — 54 р.
  4. Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ІSO/ІEC 17025:2005, ІDT): ДСТУ ISO/IEC 17025:2006. — [Чинний з 2007–07–01]. — К.: Держспоживстандарт, 2007. — 32 с. — (Національний стандарт України).
  5. Шовковська А.В. Акредитація лабораторії — шлях до підвищення рівня аналітичних робіт у сфері якості ґрунтів/А.В. Шовковська, М.Є. Лазебна//Агрохімія і ґрунтознавство. — 2015. — № 84. — С. 141–144.
  6. Камінський В.Ф. Проблеми атестації вимірювальних (аналітичних) лабораторій/В.Ф. Камінський, В.М. Лапін, Т.С. Ковбаса//Вісн. аграр. науки. — 2011. — № 11. — С. 58–59.
  7. Проблеми створення та застосування стандартних зразків ґрунту/С.А. Балюк, Я.В. Бородіна, М.Є. Лазебна, Л.В. Ткаченко//Вісн. аграр. науки. — 2010. — № 2. — С. 11–15.
  8. Концепція оцінювання компетентності випробувальних лабораторій на основі результатів участі в міжлабораторних порівняльних випробуваннях: ЗД-08.01.21: затв. Національним агентством з акредитації України 17.10.2011 р. — 6 с.
  9. Лазебна М.Є. Метрологічне забезпечення у сфері якості ґрунтів: вимоги, сучасний стан і шляхи розвитку/М.Є. Лазебна//Вісн. аграр. науки. — 2015. — № 11. — С. 53–56.
  10. Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. (ГОСТ ИСО 5725–2003, ІDT): ДСТУ ГОСТ ИСО 5725:2005. — [Чинний з 2006–07–01]. — К.: Держспоживстандарт, 2006. — 334 с.