14. Вплив короткоротаційних сівозмін і системи удобрення на забур’яненість посівів буряків цукрових

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201606-14
Торліна О. М.
Сторінки: 68-71.

Повна стаття: 
Короткий огляд
Мета. Визначити вплив короткоротаційних сівозмін і системи удобрення на формування забур’яненості посівів буряків цукрових. Методи. Довготривалий стаціонарний дослід. Облік бур’янів у посівах буряків цукрових проводили в рамках 1,25 м × 0,20 м = 0,25 м2, які накладали по діагоналі ділянки у 4-х місцях. Видовий склад бур’янів визначали в період масових сходів буряків цукрових за допомогою довідника В.П. Ступакова. Результати. Досліджено вплив ланок короткоротаційних сівозмін і системи удобрення в посівах буряків цукрових на кількісну зміну видового складу бур’янів. За введення в сівозміну з короткою ротацією поля з чорним паром спостерігається очищення посівів цукрових буряків. Висновки. Для зони недостатнього зволоження в Лісостепу найефективнішою короткоротаційною сівозміною в боротьбі із забур’яненістю посівів буряків цукрових є зернопаропросапна: 1) чорний пар, 2) пшениця озима, 3) буряки цукрові, 4) ячмінь. Чинник чорного пару значно знижував загальну чисельність бур’янів у посівах буряків цукрових.


Ключові слова: бур’яни, буряки цукрові, система удобрення, ланки сівозміни, чорнозем типовий слабосолонцюватий.Бібліографія
 1. Бур’яни в агрофітоценозах/О.О. Іващенко, А.М. Соколо-Поповський, А.Т. Скляренко, В.Д. Кунак//Цукрові буряки. — 2002. — № 5. — С. 10.
 2. Дворянкин Е.А. Гербициды в сочетании со стимуляторами роста на сахарной свекле/Е.А. Дворянкин, А.В. Ащеулов, А.Е. Дворянкин//Сахарная свекла. — 2005. — № 5. — С. 10–11.
 3. Ступаков В.П. Довідник по бур’янах: довідник/В.П. Ступаков. — К.: Урожай, 1984. — 192 с.
 4. Дослідження тривають 60 років/Л.А. Барштейн, І.С. Шкаредний, В.М. Якименко, І.В. Глущенко//Зб. наук. пр. Ін-ту цукр. буряків УААН. — К.: Аграр. наука, 1997. — С. 141–158.
 5. Іванець Г.І. Мінімалізація передпосівного й післяпосівного обробітку ґрунту під цукрові буряки/Г.І. Іванець, Г.Й. Деркач// Зб. наук. пр. Ін-ту цукр. буряків УААН. — К.: ІЦБ УААН, 2000. — Вип. 2. — Кн. 2. — С. 73–76.
 6. Макух Я.П. Борщівник сосновського в посівах ячменю/Я.П. Макух, С.О Ременюк, С.В Мошківська//Карантин і захист рослин. — 2015. — № 10. — С. 6–8.
 7. Навальнев В.В. Агротехнология, которая обеспечивает сбор 40–45 тонн свеклы и 5,5–6,0 тонн сахара с гектара/В.В. Навальнев, Н.М. Доманов, Н.К. Шаповалов//Сахарная свекла. — 2006. — № 7. — С. 32–34.
 8. Особливості впливу сівозмін, обробітку ґрунту та добрив на забур’яненість цукрових буряків в підзоні недостатнього зволоження/А.М. Горобець, С.Ю. Зоря, І.С. Шкаредний та ін.//Зб. наук. пр. Ін-ту цукр. буряків УААН, 2000. — Вип. 2. — Кн. 2. — С. 45–50.
 9. Ткаченко О.М. Українська інтенсивна технологія виробництва цукрових буряків/О.М. Ткаченко, М.В. Роїк. — К.: Академпрес, 1998. — 240 с.
 10. Агротехнічний метод захисту рослин. Стратегія і тактика захисту рослин; за ред. В.П. Федоренка/В.П. Федоренко, Л.І. Бублик, Я.П. Цвей та ін. — К.: Альфа-стевія, 2012. — Т. 1. Стратегія. — Розд. 7. — С. 289–300 (Інтенсивне землеробство).
 11. Цвей Я.П. Фітосанітарний стан сівозмін. Родючість ґрунтів і продуктивність сівозмін (монографія)/Я.П. Цвей. — К.: КОМПРИНТ, 2014. — 415 с.
 12. Bartels M. Erfolgreiche Unkraut — bekämpfung in Zuckerrüben/M. Bartels//Zuckerrübe. — 2010. — № 1. — S. 14–16.