15. Аналіз сільсько­господарського землекористування Київської області

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201606-15
Остапчук Л. В.
Сторінки: 72-75.

Повна стаття: 
Короткий огляд
Мета. Розкрити сучасний стан сільськогосподарського землекористування, його проблеми, напрями вдосконалення. Методи. Аналітичний, камеральний, вивчено архівні матеріали та публікації. Результати. Наведено сучасний стан сільськогосподарського землекористування, наявність деградованих ґрунтів. Проаналізовано зміни, що відбулися в формах власності на землю та структурі земельних угідь. Висновки. Розкрито сучасний стан сільськогосподарського землекористування та обґрунтовані напрями його вдосконалення.


Ключові слова: землекористування, розораність території, дегуміфікація ґрунтів, організаційно-правові форми господарювання.Бібліографія
  1. Земельна реформа на регіональному рівні (на прикладі Київської області за 1991 – 2011 рр.): монографія/[Дорош Й.М., Осипчук С.О., Стецюк М.П., Дорош О.С.]; за ред. Й.М. Дороша. — К.: ЗАТ «ВІПОЛ», 2011. — 188 с.
  2. Екологічний стан ґрунтів України/C.А. Балюк [та ін.]//Укр. геогр. журн. — 2012. — № 2. — С. 38 – 42.
  3. Колесніченко І.М. Сучасний стан та перспективи розвитку земельно-ресурсного потенціалу Київської області/І.М. Колесніченко//Продуктивність агропромислового виробництва. Економічні науки. — 2014. — Вип. 26. — С. 170 – 179.
  4. Краснолуцький О. Система заходів щодо охорони родючості ґрунтів та попередження їх деградації у Київській області/О. Краснолуцький, О. Шевченко//Землевпорядний вісн. — 2015. — № 10. — С. 24 – 29.
  5. Нагірна В.П. Агропромисловий комплекс Київської області: особливості розвитку і питання природокористування//Київ. географ. щорічник. — К.: УГТ, Київ. відділ. — Вип. 7. — 2007. — С. 158 – 174.
  6. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища Київської області у 2013 році [Електронний ресурс]//Режим доступу: http://www.ecokiev.com/app/download/9604589221/Регіональнна+доповідь+2013.pdf?t=1410893340.
  7. Статистичний щорічник Київської області за 2014 рік. — К.: Держкомстат ГУС у Київській області, 2015. — 480 с.
  8. Стратегія збалансованого використання, відтворення і управління ґрунтовими ресурсами України»; за ред. С.А. Балюка, В.В. Медведєва; розд. 7 «Державна політика використання та охорони ґрунтів », підрозділ 7.4 «Пропозиції щодо удосконалення законодавчого та нормативного забезпечення». — К.: Аграр. наука, 2012. — С. 136.
  9. Яцук І.П. Агроекологічний стан ґрунтів Київської області/І.П. Яцук, Г.Д. Матусевич//Збалансоване природокористування. — 2014. — № 1. — С. 79 – 85.
  10. Lambin E. Global land use change, economic globalization, and the looming land scarcity. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America/E.F. Lambin, P. Meyfroidt//Sustainability science. — March 1, 2011. V. 108, 9. http://www.pnas. org/content/108/9/3465.full.pdf+html.