Зміст номеру 02 за 2017 рік

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201702

01. Розвиток мікроорганізмів у ризосфері рослин вівса голозерного та врожайність культури за дії добрив і біопрепарату мікрогуміну
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201702-01
Волкогон В. В., Бердніков О. М., Токмакова Л. М., Ларченко І. В.
Сторінки: 5–10.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
02. Органо-мінеральні добрива і регулятори росту рослин в органічному землеробстві
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201702-02
Василенко М. Г.
Сторінки: 11–18.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
03. Регулювання поживного режиму чорнозему типового за внесення дефекату в умовах Лісостепу
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201702-03
Сипко А. О., Стрілець О. П., Зацерковна Н. С., Костащук М. В., Мазур Г. М.
Сторінки: 19–22.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
04. Продуктивність і економічна ефективність вирощування плодів яблуні в різних конструкціях саду на вегетативних підщепах
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201702-04
Жук В. М., Барабаш Л. О.
Сторінки: 23–27.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
05. Годівля поросят живою масою 20 – 40 кг за інтенсивного виробництва свинини
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201702-05
Різничук І. Ф.
Сторінки: 28–31.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
06. Оцінка генотипів шовковичного шовкопряда (Bombyx mori L.) для органічного шовківництва
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201702-06
Литвин В. М., Бабаєва Г. І., Дмитрієва О. В.
Сторінки: 32–35.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
07. Теорія вертикальних коливань фронтально навішеної гичкозбиральної машини
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201702-07
Булгаков В. М., Адамчук В. В., Ігнатьєв Є. І.
Сторінки: 36–42.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
08. Науково-організаційні та нормативно-правові аспекти утилізації осадів комунальних стічних вод (на прикладі європейського досвіду)
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201702-08
Гетманенко В. А., Скрильник Є. В.
Сторінки: 43–49.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
09. Експрес-оцінкa потенційної небезпеки води методом біотестування на daphnia magna s.
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201702-09
Аристархова Е. О.
Сторінки: 50–54.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
10. Адаптація вітчизняного ринку плодів і ягід до умов угоди про зону вільної торгівлі з єс
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201702-10
Сало І. А.
Сторінки: 55–60.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
11. Теоретико-методологічні засади функціонування організаційно-економічного механізму в аграрному секторі економіки
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201702-11
Скоцик В. Є.
Сторінки: 61–67.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
12. Якість молозива корів і розвиток приплоду за використання пасовищного корму
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201702-12
Гранківський М. В.
Сторінки: 68–71.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
13. Обмеження розвитку хвороб ріпаку озимого залежно від строків сівби та мікродобрив
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201702-13
Савчук Ю. М.
Сторінки: 72–74.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
14. Вплив ґрунтозахисних систем основного обробітку та удобрення на вміст легкогідролізованого азоту в ясно-сірому лісовому ґрунті Полісся
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201702-14
Яковенко О. П.
Сторінки: 75–78.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: