Зміст номеру 04 за 2017 рік

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201704

01. Загальні збори Національної академії аграрних наук України


Сторінки: 5-11.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
02. Вплив систем основного обробітку ґрунту на вміст доступної вологи та продуктивність кукурудзи в Правобережному Лісостепу
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201704-02
Танчик С. П., Миколенко Я. О.
Сторінки: 12-16.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
03. Площа листкової поверхні та фотосинтетичний потенціал рослин гороху залежно від удобрення та інокуляції насіння
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201704-03
Пилипенко В. С., Каленська С. М.
Сторінки: 17-22.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
04. Вплив світлових режимів на якість волокна конопель
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201704-04
Кабанець В. М.
Сторінки: 23-27.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
05. Природна резистентність і відтворювальна здатність корів за дії малих доз радіації
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201704-05
Славов В. П., Плотко Т. С.
Сторінки: 28-33.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
06. Перспективи розвитку клітинних технологій у ветеринарній медицині
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201704-06
Мазуркевич А. Й., Малюк М. О., Данілов В. Б., Ковпак В. В., Харкевич Ю. О.
Сторінки: 34-40.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
07. Удосконалення антронового методу визначення вмісту розчинних вуглеводів у вузлах кущіння рослин пшениці озимої для оцінки стану посівів протягом зимівлі
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201704-07
Литвиненко М. А., Феоктістов П. О., Блищик Д. В., Гаврилов С. В.
Сторінки: 41-45.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
08. Дослідження плавності ходу спеціалізованого ширококолійного агрозасобу
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201704-08
Кувачов В. П.
Сторінки: 46-52.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
09. Альтернативний та екологічний способи отримання води
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201704-09
Іващенко О. О., Іващенко О. О.
Сторінки: 53-57.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
10. Нішеві культури
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201704-10
Супіханов Б. К.
Сторінки: 58-64.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
11. Державна підтримка підприємництва в агровиробництві України на засадах стійкості доходів
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201704-11
Прудивус Л. В.
Сторінки: 65-69.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
12. Регулювання водного режиму осушуваних земель Західного Полісся
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201704-12
Мозоль Н. В.
Сторінки: 70-73.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
13. Експериментальне дослідження показників роботи комбінованого удобрювально-посівного агрегату
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201704-13
Петриченко Є. А.
Сторінки: 74-77.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
14. Залежність продуктивності колоса ячменю за кількістю зерен від впливу строків сівби та норм висіву насіння
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201704-14
Куфель А. В.
Сторінки: 78-80.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: