Зміст номеру 07 за 2017 рік

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201707

01. Оптимізація норм мінеральних добрив на прогнозовану врожайність насіння сої (Glycine max L.[Merr.)
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201707-01
Балюк С. А., Лісовий М. В., Маклюк О. І., Клименко Р. М.
Сторінки: 5-9.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
02. Фрактальний аналіз кліматичних параметрів та продуктивності зернових культур
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201707-02
Демиденко О. В.
Сторінки: 10-16.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
03. Ефективність способів відтворення, удобрення та використання лучних угідь
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201707-03
Кургак В. Г., Волошин В. М.
Сторінки: 17-21.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
04. Оцінка колекційних зразків гороху та нуту, досліджуваних в умовах Степу
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201707-04
Кринична Н. В., Хромяк В. М.
Сторінки: 22-26.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
05. Реалізація генетичного потенціалу продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи залежно від сезону отелення в умовах степової зони
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201707-05
Козир В. С.
Сторінки: 27-30.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
06. Бактерицидні властивості дезінфектанту ДЗПТ-2 щодо ентеробактерій
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201707-06
Палій А. П.
Сторінки: 31-35.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
07. Експериментальне обґрунтування застосування колоїдних розчинів наночастинок металів AuNP, AgNP, CuNP і FeNP у біотехнології виготовлення вакцин
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201707-07
Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Жовнір О. М., Уховська Т. М., Тютюн С. М., Рєзніченко Л. С., Дибкова С. М., Грузіна Т. Г.
Сторінки: 36-42.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
08. Особливості каріотипової мінливості дочок бугаїв-ембріотрансплантантів
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201707-08
Дзіцюк В. В., Передрій М. М.
Сторінки: 43-47.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
09. Алгоритм оптимізації виробництва ентомофагів за критерієм якості
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201707-09
Лисенко В. П., Чернова І. С.
Сторінки: 48-53.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
10. Модульний принцип експлуатації дренажних систем для реалізації агроресурсного потенціалу меліорованих земель Західного Полісся
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201707-10
Тараріко Ю. О., Стецюк М. Г., Мозоль Н. В.
Сторінки: 54-58.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
11. Біотестування хронічної токсичності вод поверхневих джерел водопостачання та питної води на рибах Danio rerio
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201707-11
Аристархова Е. О.
Сторінки: 59-62.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
12. Основні проблеми розвитку горіхоплідного виробництва
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201707-12
Сатіна Г. М.
Сторінки: 63-67.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
13. Розвиток галузі льонарства в Україні
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201707-13
Приймачук Т. Ю., Штанько Т. А., Ковальов В. Б.
Сторінки: 68-75.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
14. В. М. Польовому – 60


Сторінки: 76.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
15. Пам’яті М. П. Лісового


Сторінки: 77.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: