05. Ектопаразити як механічні і трансмісивні переносники інфекційних хвороб

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201711-05
Стегній Б. Т., Герілович А. П., Палій А. П., Машкей А. М., Сумакова Н. В.
Сторінки: 35-38.

Повна стаття: 
Короткий огляд
Мета. Вивчити можливу роль постійних і тимчасових паразитів як механічних та трансмісивних переносників збудників інфекційних та інвазійних хвороб тварин і птиці, розробити сучасні вітчизняні засоби боротьби з ними. Методи. Імунологічні (РІФ), еколого- ентомологічні, лабораторні. Результати. Визначено роль ектопаразитів як переносників збудників інфекційних захворювань тварин і птиці. З урахуванням актуальності проблеми розроблено та запропоновано практичній ветеринарній медицині низку вітчизняних імпортозаміщувальних засобів для боротьби з ектопаразитами. Висновки. Наведено основні характеристики препарату акариноцид для боротьби з червоним курячим кліщем, принади діптоцид для боротьби з мухами, засобу ектоцид-плюс для боротьби з гнусом та іксодовими кліщами на пасовищах.


Ключові слова: ектопаразити, перитроїди, акариноцид, діптоцид, ектоцид-плюс, ефективність.Бібліографія
 1. Паразитология и инвазионные болезни животных/М.Ш. Акбаев, А.А. Водянов, Н.Е. Косминков и др. — М.: Колос, 1998. — 743 с.
 2. Малоизвестные заразные болезни животных/Ф.М. Орлов [и др.]. — Изд. 2-е перераб. и доп. – М.: Колос, 1983. — С. 19–20.
 3. Carn V.M. The role of dipterous insects in the mechanical transmission of animal viruses/V.M. Carn//Br. Vet. J. — 1996. — V. 152, № 4. — P. 377–393.
 4. Кровосисні членистоногі — переносники збудників трансмісивних інфекцій/Б.Т. Стегнiй [та ін.]//Вет. медицина: мiжвiд. темат. наук. зб. — Х., 2012. — Вип. 96. — С. 198–199.
 5. Прудкина Н.С. Видовое разнообразие кровососущих мокрецов (Diptera: Ceratopogonidae) в животноводческих хозяйствах Харьковской обл./Н.С. Прудкина, А.А. Мищенко, А.Н. Машкей//Актуальные проблемы ветеринарной патологии и морфологии животных. — Воронеж, 2008. — С. 358–362.
 6. Формирование фауны мокрецов (Diptera: Ceratopogonidae) в водоемах различного типа Харьковской области/Н.С. Прудкина, А.А. Мищенко, А.Н. Машкей, А.С. Солодянкин//Аннали Мечниківського інституту. — 2006. — № 3. — С. 70–73.
 7. Tan S.W. Mechanical transport of rotavirus by the legs and wings of Musca domestica (Diptera: Muscidae)/S.W. Tan, K.L. Yap, H. L. Lee//J. Med. Entomol. — 1997. — V. 34, № 5. — P. 527–531.
 8. Gunn H.M. Role of fomites and flies in the transmission of bovine viral diarrhoea virus/H.M. Gunn//Vet. Rec. — 1993. — V. 132, № 23. — P. 584–585.
 9. Машкей А.Н. Комнатная муха (Musca domestica) как возможный механический переносчик герпес- и пестивирусов/А.Н. Машкей, Н.П. Чечеткина, А.А. Мищенко//Вет. медицина: міжвід. темат. наук. зб. — Х., 2010. — Вип. 94. — С. 282–283.
 10. Распространение и локализация куриного клеща (Dermanyssus gallinae) и средство борьбы с ним/А.А. Мищенко, А.Н. Машкей, О.В. Пономаренко, А.П. Коломацкий//Там же. — С. 284–285.
 11. Приманка «Диптоцид» — эффективное средство для борьбы с зоофильными двукрылыми/А.Н. Машкей, А.А. Мищенко, О.В. Пономаренко, Н.В. Сумакова//Там же. — 2011. — Вып. 95. — С. 373–375.