07. Теорія відбивання бульб картоплі під час роботи спірального сепаратора

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201711-07
Булгаков В. М., Адамчук В. В., Головач І. В., Смолінський С. В., Ігнатьєв Є. І.
Сторінки: 45-50.

Повна стаття: 
Короткий огляд
Мета. Підвищення ефективності та якості виконання технологічного процесу сепарації картопляного вороху способом удосконалення конструкції спірального сепаратора вібраційного типу і теоретичного обґрунтування його раціональних параметрів за умови виключення пошкоджень бульб картоплі. Методи. Теоретичні дослідження вдосконаленого сепаратора картопляного вороху проводили з використанням основних положень вищої математики, теоретичної механіки, методів складання програми для числових розрахунків на ПК та побудови графічних залежностей і їх аналізу. Результати. Розроблено еквівалентну схему та отримано нові аналітичні залежності взаємодії бульби картоплі з поверхнею консольних спіральних пружин, на основі яких досліджено кінематичні характеристики польоту бульби до її ударного контакту з еластичною поверхнею відбиваючого транспортера. Висновки. Побудовано нову розрахункову математичну модель польоту бульби картоплі і її взаємодії з поверхнею спірального сепаратора та удару об відбивальний транспортер. На основі отриманих аналітичних залежностей та їх розв’язування на ПК теоретично досліджено раціональні кінематичні параметри спірального сепаратора картоплезбиральної машини вдосконаленої конструкції за умови непошкодження бульб картоплі.


Ключові слова: картопля, бульба, спіральний сепаратор, сепарація домішок, еквівалентна схема, рівняння руху, відбивання.Бібліографія
 1. Патент України № 43907, A01D33/08. Очисник вороху коренебульбоплодів від домішок/В.М. Булгаков, П.Ю. Зиков, С.В. Смолінський, М.Г. Березовий, А.Л. Бондаренко. Опубл. 15.01.2002, бюл. № 1.
 2. Смолінський С.В. Експериментальне визначення параметрів спірального сепаратора картоплезбиральних машин//Сільськогосподарські машини: зб. наук. ст. — Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛДТУ, 2001. — Вип. 8. — С. 265–271.
 3. Петров Г.Д. Картофелеуборочные машины/ Г. Д. Петров. — М.: Машиностроение, 1984. — 320 с.
 4. Смолінський С.В. Про теоретичний розрахунок параметрів і режимів роботи спірального сепаратора картопляного вороху/С.В. Смолінський//Механізація сільськогосподарського виробництва: зб. наук. пр. НАУ. — К.: Вид-во НАУ, 2002. — Т. VII. — С. 290–293.
 5. Gieck K. Technische Formelsammlung/K. Gieck, R. Gieck. — Germering: Gieck Verlag, 1995. — 330 р.
 6. Zaltzman A. Evolution of the potato fluidized bed medium separator/A. Zaltzman, Z. Schmilovitch//(Conference Paper) American Society of Agricultural Engineers, 1985. — 27 p.
 7. Ichiki H. Stone-clod separation and its application to potato cultivation in Hokkaido/H. Ichiki, Van N. Nguyen, K. Yoshinaga//Bio-oriented Technology Research Advancement Institution, Engineering in Agriculture, Environment and Food. — V. 6, Iss. 2. — 2013. — P. 77–85.
 8. Karwowski T. Teoria i konstrukcja maszyn rolniczych/T. Karwowski. — Warszawa: PWRiL, 1982. — T. 3. — 429 p.
 9. Бутенин Н.В. Курс теоретической механики/Н.В. Бутенин, Я.Л. Лунц, Д.Р. Меркин. — М.: Наука, 1985. — Т. 2. — 496 с.
 10. Бать М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах/М.И. Бать, Г.Ю. Джанелидзе, А.С. Кельзон. — М.: Наука, 1964. — Т. 2. — 664 с.
 11. Бышов Н.В. Совершенствование технологического процесса картофелеуборочных машин/Н.В. Бышов, Ю.В. Буряков, И.А. Успенский//Сб. науч. тр. сотрудников и аспирантов. — Рязань: РГСХА, 1996. — Т. 2. — С. 157–159.