11. Урожайність і якість коренеплодів пастернаку посівного залежно від схем сівби та густоти рослин

Комар О. О.
Сторінки: 71-75.

Повна стаття: 
Короткий огляд
Мета. Визначити оптимальну схему сівби та густоту рослин пастернаку посівного в умовах Правобережного Лісостепу для отримання високої врожайності стандартних коренеплодів. Методи. Польовий — для дослідження елементів технології вирощування і погодних умов; біохімічний — для визначення якості коренеплодів, статистичний — для оцінки достовірності одержаних результатів. Результати. Наведено результати досліджень (2015 – 2017 рр.) з вивчення впливу схем сівби та густоти рослин пастернаку посівного (Pastinaca sativa L.) сорту Стимул на врожайність, товарність і біохімічний склад коренеплодів в умовах Правобережного Лісостепу. Висновки. Установлено, що оптимальними схемами для вирощування пастернаку посівного є (70+10+10)×8 см, (70+10+10)×10 та (50+20)×8 см. Найвищий вихід товарних коренеплодів отримали за сівби на грядах 90 – 93%. Зменшення площі живлення призводить до збільшення кількості рослин на одиниці площі та зменшення середньої маси коренеплоду. Зі збільшенням площі живлення збільшується середня маса коренеплоду.


Ключові слова: пастернак посівний, урожайність, коренеплоди, суха речовина, загальний цукор, вітамін С, нітрати.Бібліографія
 1. Голембовська Н.В. Характеристика пряно-ароматичних коренеплодів/Н.В. Голембовська, Т.К. Лебська//Наукові праці. — Одеса, 2014. — Т. 2. — Вип. 46. — С. 59–63.
 2. Bufler G. Changes in sugar and starch concentrations in parsnip (Pastinaca sativa L.) during root growth and development and in cold storage/G. Bufler, B. Horneburg//The J. of Horticultural Science and Biotechnology. — 2013. — V. 88. — Iss. 6. — P. 756–761.
 3. Особливості технології вирощування малопоширених овочевих рослин/С.І. Корнієнко, В.В. Хареба, О.В. Хареба, О.В. Позняк. — Вінниця: ТОВ «Ніланд–ЛТД», 2015. — 133 с.
 4. Болотских А.С. Овощи Украины/А.С. Болотских. — Х.: Орбита, 2001. — С. 1088.
 5. Барабаш О.Ю. Біологічні основи овочівництва/О.Ю. Барабаш, Л.К. Тараненко, З.Д. Сич. — К.: Арістей, 2005. — 354 с.
 6. Юсупов М. Овощеводство Казахстана. Т. 2/М. Юсупов, Б. Петров, Ф. Ахметова. — Алмати: Респ. издат. каб. Каз. акад. образов. им. И. Алтынсарина, 2000. — 268 с.
 7. Овощеводство ЦЧР/М.С. Бунин, С.Я. Мухортов, В.К. Родионов и др. — Воронеж: ФГОУ ВПО ВГАУ, 2008. — 311 с.
 8. Голян В.П. Довідник по овочівництву і баштанництву/В.П. Голян. — К.: Урожай, 1981. — 296 с.
 9. Довідник овочівника Степу України [4-те вид.]/Г.І. Латюк, Л.П. Попова, П.С. Тихонов та ін. — Одеса: ВМВ, 2010. — 437 с.
 10. Дидів І.В. Урожайність і якість пастернаку залежно від способів вирощування в умовах Передкарпаття/І.В. Дидів, О.Й. Дидів, І.М. Явдик//Овочівництво і баштанництво: міжвід. темат. наук. зб. — Х., 2008. — С. 292–296.
 11. Бондаренко Г.Л. Методика дослідної справи в овочівництві і баштанництві; за ред. Г.Л. Бондаренка, К.І. Яковенка. — X.: Основа, 2001. — 369 с.