Зміст номеру 02 за 2018 рік

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201802

01. Сезонна динаміка елементів живлення в ґрунті та зміна їх співвідношення залежно від гідротермічних умов року
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201802-01
Гладкіх Є. Ю., Ревтьє-Уварова А. В., Панасенко Є. В.
Сторінки: 5-11.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
02. Родючість чорнозему опідзоленого у короткоротаційних зерно бурякових сівозмінах
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201802-02
Цвей Я. П., Іваніна В. В., Леньшин О. Г.
Сторінки: 12-16.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
03. Фактори стабілізації виробництва зерна пшениці озимої в Лісостепу Правобережному
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201802-03
Петриченко В. Ф., Корнійчук О. В.
Сторінки: 17-23.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
04. Потенціал продуктивності багаторічних трав в одновидових та змішаних посівах на осушуваних торфових ґрунтах Західного Полісся
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201802-04
Тараріко Ю. О., Стецюк М. Г., Зосимчук М. Д.
Сторінки: 24-30.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
05. Актуальні аспекти технології вирощування гороху в умовах Північного Степу України
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201802-05
Гирка А. Д., Ткаліч І. Д., Сидоренко Ю. Я., Бочевар О. В., Ільєнко О. В.
Сторінки: 31-35.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
06. Поширення стафілококів і захворювань, зумовлених ними
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201802-06
Вішован Ю. Ю., Ушкалов В. О.
Сторінки: 36-42.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
07. Вплив рослинного препарату КАС-81 і його складників на прояв нозематозу в бджолиних сім’ях з природним інвазійним фоном
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201802-07
Односум Г. В., Єфіменко Т. М., Сорока Н. М.
Сторінки: 43-47.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
08. Принципи і методологія добору в системі селекції традиційних культур Полісся
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201802-08
Чернуський В. В.
Сторінки: 48-53.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
09. Приготування кормових сумішей комбінованим змішувачем
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201802-09
Черновол М. І., Свірень М. О., Кісільов Р. В.
Сторінки: 54-59.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
10. Токсикологічне біотестування вод поверхневих джерел водопостачання та питної води на личинках Xenopus laevis
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201802-10
Аристархова Е. О.
Сторінки: 60-63.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
11. Динаміка змін нітрогенумісних сполук у криничній воді Чернівецької області та їх зв’язок із деякими агрохімічними та агроекологічними показниками
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201802-11
Руденко С. С., Лакуста О. М.
Сторінки: 64-71.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
12. Обґрунтування сценаріїв розвитку сільського господарства в аспекті забезпечення продовольчої безпеки
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201802-12
Артімонова І. В.
Сторінки: 72-80.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
13. Вплив різних режимів зволоження на гумусний стан алювіально-лучних ґрунтів
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201802-13
Хижняк І. М.
Сторінки: 81-84.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
14. Молекулярно-масовий розподіл молекул гумінових кислот ґрунту під впливом посліду і компостів
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201802-14
Товстий Ю. М.
Сторінки: 85-88.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: