Зміст номеру 05 за 2018 рік

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201805

01. Функціонування м’ясопереробної галузі України в глобальній продовольчій системі
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201805-01
Гладій М. В., Сичевський М. П.
Сторінки: 5-11.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
02. Диференціація фізико-хімічних показників і продуктивності дерново-підзолистого ґрунту внаслідок тривалого застосування різних систем удобрення і доз вапна
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201805-02
Польовий В. М., Лаврук М. М., Кулик С. М.
Сторінки: 12-17.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
03. Вплив агроекологічних і технологічних чинників на формування врожайності пшениці озимої у Південно-східному Степу
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201805-03
Черенков А. В., Нестерець В. Г., Солодушко М. М., Кротінов І. В., Кобос І. О.
Сторінки: 18-26.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
04. Бактеріальний біом буряків цукрових за дії коренеїда
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201805-04
Кукол К. П., Буценко Л. М., Патика В. П.
Сторінки: 27-31.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
05. Вплив передпосівної обробки нанокомпозитами на фотосинтетичний апарат гібрида кукурудзи
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201805-05
Савчук М. В., Лісовий М. М., Таран О. П., Чеченєва Т. М., Стародуб М. Ф.
Сторінки: 32-35.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
06. Репродуктивні функції самців коропа за згодовування вітаміну Е та селену впродовж переднерестового періоду
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201805-06
Юрчак С. В., Забитівський Ю. М., Дерень О. В., Яремчук І. М.
Сторінки: 36-40.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
07. Вплив ярусів живців пробіркових рослин і живильного середовища на індукцію бульбоутворення картоплі in vitro сортів різних груп стиглості
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201805-07
Балашова Г. С., Лавриненко Ю. О., Вожегова Р. А., Котов Б. С.
Сторінки: 41-46.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
08. Багатофункціональний мобільний енергетичний засіб для АПВ
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201805-08
Адамчук В. В., Погорілий С. П., Черняк Р. Є., Дунь С. В.
Сторінки: 47-53.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
09. Параметри продуктивності та структура фітомаси різноротаційних сівозмін Лісостепу України
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201805-09
Демиденко О. В., Шаповал І. С., Бойко П. І., Величко В. А.
Сторінки: 54-62.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
10. Використання жита озимого для виробництва біогазу
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201805-10
Єгоров Д. К., Змієвська О. А., Дем’яненко С. Б.
Сторінки: 63-67.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
11. Основні тенденції розвитку ринку плодів сливи у світі та в Україні
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201805-11
Гриник І. В., Кіщак О. А., Кіщак Ю. П., Фільов В. В.
Сторінки: 68-72.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
12. Економічна ефективність комплексного застосування рідких органо-мінеральних добрив
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201805-12
Артем’єва К. С.
Сторінки: 73-77.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
13. Ефективність використання порід свиней зарубіжної та вітчизняної селекцій для поліпшення м’ясних якостей
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201805-13
Ващенко О.В.
Сторінки: 77-80.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
14. Внесок академіка В.І. Вернадського установлення і розвиток сільськогосподарської дослідної справи в Україні (до 155-річчя від дня народження)
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201805-14
Вергунов В. А.
Сторінки: 81-87.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: