Зміст номеру 06 за 2018 рік

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201806

01. Спрямованість ґрунтово-мікробіологічних процесів за впливу органічних і мінеральних добрив
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201806-01
Волкогон В. В., Пиріг О. В., Британ Т. Ю.
Сторінки: 5-11.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
02. Вплив агротехнічних заходів на екобіоморфну структуру та продуктивність самовідновлювальних лучних екосистем Лісостепу
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201806-02
Боговін А. В., Пташнік М. М.
Сторінки: 12-18.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
03. Тенденції зміни строків сівби пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.) у південній частині Правобережного Лісостепу України за трансформації клімату
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201806-03
Уліч О. Л.
Сторінки: 19-24.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
04. Сталий розвиток лукопасовищного кормовиробництва в умовах змін клімату
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201806-04
Петриченко В. Ф., Корнійчук О. В., Векленко Ю. А.
Сторінки: 25-32.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
05. Етологічні способи утримання бугаїв і стимуляції їхньої статевої функції
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201806-05
Козир В. С., Барабаш В. І.
Сторінки: 33-37.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
06. Технологічний спосіб підвищення ефективності галузі свинарства в спеціалізованому господарстві
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201806-06
Зєльдін В. Ф.
Сторінки: 38-41.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
07. Етологічні та морфо-функціональні особливості статевої циклічності корів в умовах промислового виробництва молока
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201806-07
Сідашова С. О., Ковтун С. І., Щербак О. В.
Сторінки: 42-47.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
08. Ферментативна активність гною за використання біологічно активних препаратів
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201806-08
Мороз В. В., Каплінський В. В., Воробель М. І., Гармадій О. С.
Сторінки: 48-52.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
09. Проблема дефіциту води на орних землях України
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201806-09
Іващенко О. О., Іващенко О. О.
Сторінки: 53-60.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
10. До питання впливу умов зберігання на якість лікарської рослинної сировини
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201806-10
Куцик Т. П., Горлачова І. В., Глущенко Л. А.
Сторінки: 61-66.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
11. Інвестиційні пріоритети сучасного розвитку аграрних підприємств Закарпаття
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201806-11
Спаський Г. В., Гаврилова А. В.
Сторінки: 67-74.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
12. Формування і розвиток Національної системи фінансово-кредитного забезпечення аграрного виробництва
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201806-12
Войтюк А. В.
Сторінки: 75-80.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
13. За яких умов земля може мати справжнього господаря
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201806-13
Адамчук В. В., Булгаков В. М., Надикто В. Т.
Сторінки: 81-87.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
14. Т. К. Горовій — 70


Сторінки: 88.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: