04. Якісні показники натуральних поліфлорних медів у різних природних зонах Карпатського регіону

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201807-04
Рівіс Й. Ф., Ковальський Ю. В., Саранчук І. І., Клим О. Я.
Сторінки: 27-31.

Повна стаття: 
Короткий огляд
Мета. Установити основні якісні показники натуральних поліфлорних медів, відібраних із вуликів, розміщених у різних природних зонах Карпатського регіону. У натуральних поліфлорних медах визначали діастазне число та вміст відновлювальних цукрів, проліну, гідроксиметилфурфуролу, плюмбуму, кад­мію й арсену. Методи. У відібраних зразках натуральних поліфлорних медів за чинним нині Національним стандартом ДСТУ 4497:2005, розробленим співробітниками ННЦ «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича», визначали основні якісні показники: діастазне число та вміст відновлювальних цукрів, проліну, гідроксиметилфурфуролу, плюмбуму, кадмію й арсену. Результати. У натуральних поліфлорних медах, отриманих із вуликів, розміщених у лісостеповій зоні Карпатського регіону, найбільше змінюється діастазне число та вміст відновлювальних цукрів, проліну, гідроксиметилфурфуролу й токсичних мінеральних елементів. Високе діастазне число медів свідчить про більшу інтенсивність розщеплення в них поліцукрів ­ і ­амілазою. Високий уміст відновлювальних цукрів і проліну в медах насамперед підтверджує їхнє природне походження. Низький рівень гідроксиметилфурфуролу в медах насамперед свідчить про їхню резервну здатність до тривалого зберігання. Це може підтверджувати рівень урбанізації та індустріалізації цієї природної зони. Висновки. У натуральних поліфлорних медах, отриманих із вуликів, розміщених у лісостеповій зоні Карпатського регіону, найбільше (в 1,32–45 разів) погіршуються основні якісні показники.


Ключові слова: бджоли, природні зони Карпатського регіону, якісні показники натуральних поліфлорних медів.Бібліографія
  1. Беззубов Л.П. Химия жиров. Москва: Пищевая промышленность, 1975. 279 с.
  2. Боднарчук Л.І., Мусялковська А.О. Міне­раль­ний склад продуктів бджільництва. Пасіка. 2008. № 9. С. 17–19.
  3. Аганин А.В. Определение влажности меда. Пчеловодство. 1985. № 4. С. 30–31.
  4. Поліщук В.П. Бджільництво. Львів: Україн­ський пасічник, 2001. 296 с.
  5. Ковальський Ю.В., Кирилів Я.І. Технологія одержання продуктів бджільництва. Львів, 2016. 322 с.
  6. Кузьміна К. Протимікробну дію має лише натуральний мед. Пасіка. 2008. № 12. С. 26–27.
  7. Perugini M., Manera M., Grotta L. et al. Heavy Metal (Hg, Cr, Cd, and Pb) Contamination in Urban Areas and Wildlife Reserves: Honeybees as Bioindi­ca­tors. Biol Trace Elem. Res. 2011. V. 140. P. 170–176.
  8. Мулявко Н.О. Показники якості меду. Бджільництво. Київ: Урожай, 1994. Вип. 21. С. 73–76.
  9. Лавренов В.К. Все о меде и других продуктах пчеловодства: Энциклопедия. Москва: АСТ; Донецк: Сталкер, 2004. 256 с.
  10. Мед натуральний. Технічні умови: ДСТУ 4497:2005. [Чинний від 2007-01-01]. Київ: Держспоживстандарт України, 2007. 21 с. (Націо­нальний стандарт України).