11. Нетрадиційні методи зберігання зерна для виробництва органічної продукції

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201807-11
Кирпа М. Я., Базілєва Ю. С., Лупітько О. І.
Сторінки: 73-78.

Повна стаття: 
Короткий огляд
Мета. Визначити та обґрунтувати методи, які забезпечують захист зерна під час зберігання, для виробництва органічно чистої продукції без застосування будь­яких хімічно агресивних речовин. Методи. Аналіз відомих нетрадиційних методів захисту зерна у процесі зберігання: термічне знезараження, обробка мікрохвильовим полем, озонування, контрольоване газове середовище, лазерне опромінення. Проведення власних досліджень зі зберігання зерна кукурудзи в умовах модифікованого газового середовища. Результати. Досліджено особливості різних методів захисту зерна та параметри модифікованого газового середовища, які забезпечують тривале стійке зберігання кукурудзи залежно від її температури та вологості. Визначено термін біологічної довговічності різних культур за показником їх життєздатності. Висновки. Запропоновано метод зберігання зерна кукурудзи в модифікованому газовому середовищі за такими параметрами: О2 (уміст кисню) — 4–5%, W (вологість зерна) — 10–12%, t (температура зерна) — 3–10oC. Вплив інших методів є нестабільним і вибірковим залежно від стану зернової маси.


Ключові слова: зерно, зберігання, методи захисту, газове середовище, показники якості.Бібліографія
 1. Станкевич Г.М., Страхова Т.В., Ата­на­зевич В.І. Сушіння зерна: підручн. Київ: Либідь, 1997. 352 с.
 2. Левченко Є.А. Прогресивні напрями боротьби з шкідниками хлібних запасів (стан питання). Мікрохвильові технології в народному господарстві. Втілення. Проблеми. Перспективи: Київ — Одеса, 2000. Вип. 2–3. С. 24–30.
 3. Пахомов А.И. Комбинированная технология обеззараживания зерна. Хранение и переработка зерна. 2016. № 2 (199). С. 27–29.
 4. Берека О.М., Усенко С.М. Синтез озону в зерновій масі під дією електричного поля високої напруженості. Енергетика і автоматика. 2013. № 3. С. 55–60.
 5. Лукіна Г.Д., Кудашев С.М., Пушкар Т.Д. Вплив озонування на основні біополімери зерна пшениці. Зернові продукти і комбікорми. 2014. № 1. С. 10–14.
 6. Кириченко В., Мар’ян В., Гуменюк Г., Чет­ве­риков В. Шкідники хлібних запасів будуть нейтралізовані. Зерно і хліб. 2003. № 2 (30). С. 26–27.
 7. Журба П.С. Лазерные технологии в сельском хозяйстве. Хранение и переработка зерна. 2013. № 6 (171). С. 36–37.
 8. Андронова В.М., Диденко А.О., Морозовский В.В. и др. Энергосберегающая лазерная технология для возделывания озимой пшеницы. Там же. 2013. № 7 (172). С. 33–35.
 9. Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначання якості: ДСТУ 4138–2002 [Чинний від 2004–01–01]. Київ: Держ­спожив­стан­дарт України, 2003. 173 с. (Держспо­жив­стан­дарт України).
 10. Кирпа М.Я. Науково-практичні тенденції розвитку технології та системи машин для первинної обробки і зберігання зерна. Наукові праці ОНАХТ. Одеса, 2010. Вип. 38. Т. 1. С. 147–150.
 11. Нєш М. Дж. Консервирование и хранение сельскохозяйственных продуктов: Справочная книга (пер. с англ. Н.А. Габеловой, Н.В. Гадемия; под ред. и с предисл. В.И. Анискина. Москва: Колос, 1981. 311 с.
 12. Трисвятский Л. А., Лисик Б. В., Курдина В. Н. Хранение и технология сельскохозяйственных продуктов. Москва: Агропромиздат, 1991. 415 с.