12. Критерії оцінки накопичення сухої речовини рослинами озимих культур в Лісостепу Правобережному

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201807-12
Бовсуновська О. В.
Сторінки: 79-84.

Повна стаття: 
Короткий огляд
Мета. Визначити залежності впливу норм висіву та рівня удобрення на формування сухої речовини фітоценозами тритикале та горошку посівного паннонського. Методи. Польовий, лабораторний, математико­статистичний, порівняльно­розрахунковий. Результати. Установлено, що в тритикале озимого та горошку посівного паннонського уміст та вихід сухої речовини в одновидових і змішаних посівах зумовлювалися нормами висіву, рівнем мінерального живлення та погодними умовами. Найбільший вихід сухої речовини бобово­злакові суміші забезпечили за оптимального співвідношення компонентів за використання середньораннього та середньостиглого тритикале озимого з унесенням мінеральних добрив у дозі N45P45K45. Виснов­ки. Обґрунтовано продуктивність бінарних сумішей тритикале озимого і горошку посівного паннонського, що регулюється оптимальними нормами висіву та рівнем мінерального живлення. Визначено залежність накопичення сухої речовини від погодних умов створеними моделями фітоценозів, які регламентуються результатами множинного регресійного аналізу.


Ключові слова: тритикале озиме, горошок посівний паннонський, мінеральні добрива, норми висіву, суха речовина.Бібліографія
  1. Прогресивні технології вирощування кормових культур; за ред. Д.І. Мазоренка і Г.Є.Мазнєва. Харків: Майдан, 2008. 333 с.
  2. Бондаренко М.П., Собко М.Г., Собко Н.А. Особливості вирощування сумішок однорічних кормових культур. 2011. 16 с.
  3. Mihailović V., Mikić A., Ćupina B. et al. Yield and forage yield components in winter vetch cultivars. Grassland Science in Europe, 2006. V. 11. Р. 255–257.
  4. Гетман Н.Я. Продуктивність бобово-злакових сумішей однорічних культур залежно від погодних умов Лісостепу правобережного. Корми і кормовиробництво. Вінниця, 2015. Вип. 81. С. 39–45.
  5. Маркіна О.В. Агробіологічна оцінка однорічних сумішок. Там само. Вінниця, 2010. Вип. 66. С. 206–213.
  6. Aysen Uzun, Ugur Bilgili, Mehmet Sincik, Esvet Acikgoz. Еffects of seeding rates on yield and yield components of hungarian vetch (vicia pannonica crantz.). Turk J Agric For. 2004. № 28. Р. 179–182.
  7. Сеник І.І. Енергетична оцінка створення і використання бобово-злакової травосумішки. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2013. Вип. 55 (1). С. 126–129.
  8. Sebahattin Albayrak, Mevlüt Türk, Osman Yüksel. Effect of row spacing and seeding rate on hungarian vetch yield and quality. Turkish J. of Field Crops. 2011. 16(1). Р. 54–58.
  9. Шевніков М.Я. Вплив мінеральних добрив на урожайність і поживну цінність змішаних посівів сої та злакових культур. Вісн. Полтавської держ. аграр. акад. 2010. № 4. С. 40–46.
  10. Зезин Н.Н., Намятов М.А., Лаптев В.Р., Кравченко В.В. Модель формирования максимального урожая сухого вещества кукурузы на среднем Урале. Кормопроизводство. 2014. № 11. С. 27–28.