Зміст номеру 08 за 2018 рік

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201808

01. Агротехнічне пилення орних ґрунтів Лівобережного Лісостепу і Північного Степу України
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201808-01
Булигін С. Ю., Вітвіцький С. В., Тімченко Д. О., Діденко В. І.
Сторінки: 5-11.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
02. Ґрунти поліського опілля (лесових островів) з гумусодеградованим орним шаром під лісовими насадженнями
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201808-02
Канівець С. В.
Сторінки: 12-16.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
03. Азотовмісні сполуки у зерні різних сортів і ліній пшениці спельти
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201808-03
Патика В. П., Карпенко В. П., Любич В. В.
Сторінки: 17-23.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
04. Вплив позакореневих підживлень на кількість качанів у гібридів кукурудзи
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201808-04
Паламарчук В.Д.
Сторінки: 24-32.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
05. Вплив елементів біологізації вирощування пшениці озимої на різних фонах мінерального живлення в умовах Південного Степу України
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201808-05
Сметанко О. В., Бурикіна С. І., Кривенко А. І.
Сторінки: 33-37.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
06. Уміст мінеральних елементів у меді та його біологічна цінність за умов згодовування бджолам цитратів Со, Nі, Ag і Сu
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201808-06
Ковальчук І. І., Двилюк І. І., Пащенко А. Г.
Сторінки: 38-43.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
07. Концептуальні підходи до створення Центру маточних культур комах
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201808-07
Крутякова В. І., Маркіна Т. Ю., Молчанова О. Д., Шейкін Б. М.
Сторінки: 44-48.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
08. Модель трансформації кількісних показників максимальних витрат стоку вод зливових опадів у системі балкових водозборів малих річок
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201808-08
Белоліпський В. О., Полулях М. М.
Сторінки: 49-57.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
09. Проблеми потенційної засміченості ґрунту в Україні
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201808-09
Іващенко О. О., Ременюк С. О., Іващенко О. О.
Сторінки: 58-68.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
10. Теоретичні основи поняття «ринок насіння олійних культур»
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201808-10
Чехов С. А.
Сторінки: 69-75.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
11. Вплив ущільнення та удобрення ґрунту на використання елементів живлення і продуктивність ячменю ярого
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201808-11
Уваренко К. Ю.
Сторінки: 76-81.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
12. Економічна ефективність застосування рідких фосфорних добрив за вирощування картоплі столової на темно-сірому опідзоленому ґрунті
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201808-12
Бордюжа І. П.
Сторінки: 82-85.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
13. Я. М. Гадзалу — 60


Сторінки: 86-87.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
14. М. Д. Волощуку — 85


Сторінки: 88.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: