Зміст номеру 11 за 2018 рік

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201811

01. Наукові засади сталого управління ґрунтовими ресурсами України
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201811-01
Балюк С. А., Мірошниченко М. М., Медведєв В. В.
Сторінки: 5-12.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
02. Науково-методичні аспекти використання еродованих земель в агроландшафтах зони Лісостепу
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201811-02
Камінський В. Ф., Коломієць Л. П., Шевченко І. П.
Сторінки: 13-19.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
03. Сільськогосподарська мікробіологія в Украї­ні: здобутки, проблеми, перспективи
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201811-03
Волкогон В. В.
Сторінки: 20-27.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
04. Зрошуване землеробство — гарант продовольчої безпеки України в умовах змін клімату
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201811-04
Вожегова Р. А., Коковіхін С. В.
Сторінки: 28-34.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
05. Ефективність інтенсифікації технології вирощування пшениці озимої в Західному Лісостепу
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201811-05
Польовий В. М., Лукащук Л. Я., Гук Л. І.
Сторінки: 35-40.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
06. Вплив біопрепаратів на продуктивність пшениці озимої на різних фонах живлення в умовах Донецької обл.
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201811-06
Вінюков О. О., Бондарева О. Б., Коробова О. М., Чугрій Г. А.
Сторінки: 41-47.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
07. Вплив удобрення на продуктивність бобово-злакової травосумішки
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201811-07
Оліфірович В. О., Осадчук В. Д., Осадчук Д. В., Маковійчук С. Д.
Сторінки: 48-53.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
08. Становлення та розвиток кормовиробництва в Україні
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201811-08
Петриченко В. Ф., Корнійчук О. В., Задорожна І. С.
Сторінки: 54-62.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
09. Взаємовплив біотичних та абіотичних факторів і поліфенольного складу сортів винограду
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201811-09
Власов В. В., Левицький А. П., Мулюкіна Н. А., Грицук А. І., Ходаков І. В., Ковальова І. А., Герецький Р. В.
Сторінки: 63-70.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
10. Науково-практичні аспекти селекції і збереження генофонду молочної худоби
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201811-10
Гладій М. В., Полупан Ю. П., Костенко О. І., Ковтун С. І., Кузебний С. В., Копилов К. В., Вишневський Л. В., Щербак О. В., Рєзникова Н. Л.
Сторінки: 71-79.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
11. Біологічна дія функціо­нальних наноматеріалів у різних видів тварин
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201811-11
Влізло В. В., Федорук Р. С., Іскра Р. Я.
Сторінки: 80-86.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
12. Сучасна епізоотична ситуація щодо грипу птиці у світі та Україні (розробка вітчизняних засобів моніторингу, діагностики)
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201811-12
Стегній Б. Т., Музика Д. В., Піщанський О. В.
Сторінки: 87-92.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
13. Очищення повітря на свинокомплексах
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201811-13
Гладій М. В., Волощук В. М., Смислов С. Ю., Засуха Л. В.
Сторінки: 93-99.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
14. Пріоритети та наукові здобутки в галузі тваринництва півдня України
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201811-14
Вдовиченко Ю. В., Іовенко В. М., Жарук Л. В., Жарук П. Г., Яковчук В. С., Дудок А. Р., Дудка О. І., Фурса Н. М.
Сторінки: 100-112.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
15. Аналіз сучасного поширення класичної чуми свиней у світі
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201811-15
Ничик С. А., Мандигра С. С., Муштук І. Ю., Айшпур О. Є., Ситюк М. П.
Сторінки: 113-119.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
16. Нові напрями в селекції зернових культур на якість зерна
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201811-16
Рибалка О. І., Поліщук С. С, Моргун Б. В.
Сторінки: 120-133.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
17. Оцінка дії мутагенних чинників на формування якісних ознак у мутантного покоління салату посівного листкового (Lactuca sativa var.[secalina L.)
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201811-17
Кондратенко С. І., Шабетя О. М., Могильна О. М., Ткалич Ю. В.
Сторінки: 134-140.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
18. Селекція гречки сортів різного морфотипу та їх поширення в Україні
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201811-18
Кабанець В. М., Страхоліс І. М., Кліценко А. В.
Сторінки: 141-146.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
19. Результати створення технічних засобів для вирощування сільськогосподарських культур за ресурсоощадними технологіями
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201811-19
Адамчук В. В., Грицишин М. І., Насонов В. А., Ратушний В. В.
Сторінки: 147-158.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
20. Біологічний метод захисту сільськогосподарських культур: перспективи для України
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201811-20
Крутякова В. І., Гулич О. І., Пилипенко Л. А.
Сторінки: 159-168.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
21. Диверсифікація розвитку виробництва біопалив — основа забезпечення продовольчої, енергетичної, економічної та екологічної безпеки України
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201811-21
Калетнік Г. М.
Сторінки: 169-176.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
22. Водна безпека — запорука сталого розвитку України
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201811-22
Ромащенко М. І., Яцюк М. В., Шевчук С. А., Шевченко А. М., Даниленко Ю. Ю., Матяш Т. В., Сидоренко О. О.
Сторінки: 177-185.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
23. Сучасний стан та перспективи наукового забезпечення харчової індустрії України
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201811-23
Сичевський М. П., Хомічак Л. М., Романчук І. О.
Сторінки: 186-191.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
24. Розробка на основі олій та насіння олійних культур продуктів для харчування спортсменів
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201811-24
Бєлінська А. П., Матвєєва Т. В., Папченко В. Ю., Бочкарев С. В.
Сторінки: 192-196.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: