Зміст номеру 03 за 2019 рік

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201903

01. Інноваційна технологія виробництва і використання кормових добавок рибного і тваринного походження
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201903-01
Гладій М. В., Кебко В. Г., Полупан Ю. П., Кобаль Б. І., Кальнобродський О. І.
Сторінки: 5-11.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
02. , Шимель В.В., Єтеревська Л.В., Момот Г.Ф.[Оптимізація живлення рослин у системі факторів ефективної родючості ґрунтів
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201903-02
Балюк С. А., Носко Б. С.
Сторінки: 12-19.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
03. Стабілізація кислотно-лужного балансу слабокислих ґрунтів за біологізації вирощування буряків цукрових в умовах Лісостепу України
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201903-03
Заришняк А. С., Сипко А. О., Стрілець О. П., Зацерковна Н. С., Зінченко О. А., Сінчук Г. А., Гончарук Г. С., Грицишина Л. Г., Костащук М. В., Мазур Г. М.
Сторінки: 20-27.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
04. Оцінка адаптивного потенціалу вітчизняних сортів тютюну в агрокліматичних умовах центральної частини Лісостепу України
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201903-04
Моргун А. В., Моргун В. І., Молодчана О. М.
Сторінки: 28-32.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
05. Захист хмелю біологічними препаратами
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201903-05
Венгер О. В., Федорчук Н. А., Дранківський В. А.
Сторінки: 33-38.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
06. Відтворювальна здатність свиноматок за дії цитрату йоду нанотехнологічного походження
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201903-06
Седіло Г. М., Вовк С. О., Гунчак Р. В.
Сторінки: 39-44.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
07. Активність сахарозофосфатсинтази у лініях буряків цукрових (Beta vulgaris L.) з комплексною стійкістю
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201903-07
Кляченко О. Л.
Сторінки: 45-49.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
08. Аналіз функціонування зрошувальних систем за техніко-технологічними та економічними показниками
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201903-08
Дехтяр О. О., Брюзгіна Н. Д., Антонюк А. В.
Сторінки: 50-56.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
09. Визначення екологічно допустимих об’ємів відбору води з малих річок
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201903-09
Яцик А. В., Пашенюк І. А., Гопчак І. В., Басюк Т. О.
Сторінки: 57-62.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
10. Вплив нецукрів меляси на ефективність зброджування сусла з цукровмісної сировини
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201903-10
Коваль О. О., Олійнічук С. Т.
Сторінки: 63-68.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
11. Методичні підходи до створення стандартних зразків ґрунтового матеріалу з відомим вмістом мікроелементів-металів
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201903-11
Семенцова К. О.
Сторінки: 69-75.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
12. Фотосинтетична продуктивність ячменю ярого в умовах Лісостепу Правобережного
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201903-12
Романюк В. І.
Сторінки: 76-81.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
13. Мінливість елементів продуктивності у рослин сої гібридів F1, F2
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201903-13
Кренців Я. І.
Сторінки: 82-88.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: