Зміст номеру 05 за 2019 рік

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201905

01. Загальні збори Національної академії аграрних наук України


Сторінки: 5-15.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
02. Ефективність мінеральних добрив під пшеницю озиму на чорноземі типовому Лісостепу лівобережного високого
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201905-02
Лісовий М. В., Шимель В. В., Ніконенко В. М.
Сторінки: 16-21.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
03. Ефективність прикореневого азотного підживлення пшениці озимої в умовах посушливої осені Cхідного Лісостепу України
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201905-03
Попов С. І., Авраменко С. В., Шевченко Т. В.
Сторінки: 22-30.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
04. Формування м’ясності у баранців за різної інтенсивності росту і живої маси при забої
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201905-04
Помітун І. А., Корх І. В., Косова Н. О., Бойко Н. В., Паньків Л. П., Рязанов П. О.
Сторінки: 31-37.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
05. Генетичні ресурси овець в Україні
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201905-05
Вдовиченко Ю. В., Жарук П. Г.
Сторінки: 38-44.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
06. Дослідження динаміки посівного машинно-тракторного агрегату
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201905-06
Антощенков Р. В.
Сторінки: 45-52.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
07. Вплив інтродукції целюлозолітичних мікроорганізмів на мікробіоценоз в умовах компостування курячого посліду
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201905-07
Волкогон В. В., М’ягка М. В., Дімова С. Б., Деркач С. М., Пиріг О. В., Луценко Н. В.
Сторінки: 53-61.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
08. Оцінка фосфатного та калійного станів цілинних, орних і рекультивованих ґрунтів
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201905-08
Єтеревська Л. В., Христенко А. О., Момот Г. Ф., Акімова Р. В.
Сторінки: 62-68.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
09. Наукові основи інноваційного розвитку аграрної науки на регіональному рівні
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201905-09
Вергунов В. А.
Сторінки: 69-75.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
10. Розвиток і перспективи аграрного експорту України
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201905-10
Духницький Б. В.
Сторінки: 76-81.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
11. Продуктивність короткоротаційних сівозмін та гумусний стан дерново-підзолистого ґрунту за різних систем удобрення
https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201905-11
Пархоменко М. М.
Сторінки: 82-86.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
12. М. М. Гаврилюку — 70


Сторінки: 87.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: 
13. Пам’яті М. О. Горіна


Сторінки: 88.
Короткий огляд, Ключові слова та Бібліографія ▸
Повна стаття: